Bæredygtige byer og lokalsamfund: Sammen om FNs Verdensmål i Tårnby

01.11.22
Mellem Tårnby og verden: Hvad er et bæredygtigt lokalsamfund?

Både i Tårnby og i resten af Danmark har vi ret gode forudsætninger for at være ”godt med” når det kommer til FNs Verdensmål nummer 11: Bæredygtige byer og samfund. Det kan både handle om et grønt bymiljø og sunde og bæredygtige styreformer, om lighed og balance eller om klimavenlige byggerier. Vi rejser ud og hjem for at tage temperaturen på bæredygtigheden.

Læs mere om Verdensmål nummer 11 og de danske målsætninger på området.

Bæredygtig udvikling

Økonomi og bæredygtighed

Demokrati og styreformer