Bøger til salg

Stads- og Lokalarkivet har udgivet bøger om lokale emner. De kan købes på Tårnby Kommunebiblioteker og enkelte af bøgerne kan købes på Kastrupgårdsamlingen. Du kan se nærmere på bøgerne her.

Du kan her se Tårnby Stads- og Lokalarkivs udgivelser. De kan købes på Tårnby Kommunebiblioteker og enkelte af bøgerne på Kastrupgårdsamlingen.  Du kan se de nyeste bøger nederst på siden.

Lokalhistoriske bøger

Billeder fra det gamle Kastrup
Billeder fra det gamle Kastrup
Foto: Carl Flensburg
Tekst: Gerhard Taarnby
Udgivet: 1985
168 sider, ill.
Fotografier af miljøer og mennesker i Kastrup omkring 1900.
Pris: 50 kr.

Bog om birkedommeren
En birkedommer på Amager i 1751
Af: Karl-Erik Frandsen
Udgivet: 1985
31 sider, ill.
Mathias Stouager var birkedommer på Amager i midten af 1700-årene. Ligesom landets andre retsbetjente, fremsendte han i 1751 til Danske Kancelli en indberetning om de retslige forhold i Tårnby og om de urimeligt små indtægter, som birket gav, hvorfor Stouager var kommet i uføre og var blevet suspenderet fra sit embede.
Pris: Før 30 kr. Nu 20 kr.

Bog om Kastrupfiskerne
Kastrupfiskerne og havnen
Af: Inger Kjær Hansen
Udgivet: 1990
33 sider, ill.
Om fiskeriet i Kastrup og Kastrup Broforenings historie.
Pris: Før 40 kr. Nu 20 kr.

Bog om besættelsen og befrielsen
Besat og befriet
Skrevet / redigeret af: Mia Engstrøm
Udgivet: 1992
35 sider, ill.
Hæftet indeholder udvalgte personlige erindringer inddelt i afsnit om: Besættelsen, Krigsårene, Sundet, Saltholm og Sverige, Modstandsbevægelsen og Befrielsen.
Pris: 10 kr.

Bog om Kastrupgård
Kastrupgård fra hovedgård til kultursted
Af: Inger Kjær Jansen
Udgivet: 1992
47 sider, ill.
Kastrupgårds bygningshistorie og dens ejere og funktioner fra midten af 1700-tallet til nutiden.
Pris: 20 kr.

Bog om Ullerup
Til Ullerup, landsbyliv og bygningsregistrant
Af: Inger Kjær Jansen
Udgivet: 1994
179 sider, ill.
Landsbyen Ullerup i fortid og nutid krydret med erindringer samt bygningsregistrant over de nuværende gårde og huse i landsbyen med bygningshistorie, ejerforhold og beboere.
Pris: Før 70 kr. Nu 50 kr.

Bog om Vestamager
Nybyggere på Vestamager
Af: Inger Kjær Jansen
Udgivet: 1997
112 sider, ill.
Bogen gengiver blandt andet en række erindringer fortalt af pensionistcentret Pilehaven om nybyggerlivet på Vestamager fra 1930-1950´erne.
Pris: Før 40 kr. Nu 20 kr.

Bog om Saltholm
Saltholm
Af: Inger Kjær Jansen, Hans Zimling og Stinne Bo Schmidt
Udgivet: 1999
108 sider, ill.
Inger Kjær Jansen fortæller om øens historie, Hans Zimling om sin barndom på øen og Stinne Bo Schmidt om kunstmaleren Th. Philipsens forhold til øen og hans motiver herfra.
Pris: Før 95 kr. Nu 50 kr.

Bog om Tårnby Kommunebiblioteker
Tårnby Kommunebiblioteker 1899-1999
Af: Michael Frennesen, Inger Kjær Jansen, Søren Markvad og Gunnar Søborg
Udgivet: 1999
108 sider, ill.
Fra lille sognebibliotek til en moderne virksomhed. Historien om Tårnby Kommunebiblioteker fortalt af de mennesker, der var og er en del af den.
Pris: Før 85 kr. Nu 20 kr.

Bog om Maglebylille
Maglebylille - Den levende landsby
Af: Inger Kjær Jansen og beboerne fra Maglebylille
Udgivet: 2010
272 sider, ill.
Bogen indeholder afsnit om landsbyens historie og en gennemgang af landsbyens huse og gårde bygget før 1900 og deres beboere.
Pris: Før 150 kr. Nu 50 kr.
 

De fire skolehistoriske bøger

Bog om skolen i de syv landsbyer
Skolen i de syv landsbyer
Af: Poul Feldvoss
Udgivet: 2004
163 sider, ill. Bind 1
Med udgangspunkt i en indberetning fra degnen Jochum Halling, gennemgår bogen udviklingen i Tårnby Kommunes Skolevæsen både før og efter - fra Reformationen 1536 til Den store Skoleforordning i 1814.
Pris: Før 198 kr. Nu 150 kr.
På siden Bøger til salg kan du hente Skolen i de syv Landsbyer elektronisk. Filen er stor. Det kan godt tage lidt tid at hente bogen ned.

Bog om skolehistorie
Sognets Skole
Af: Poul Feldvoss og Inger Kjær Jansen
Udgivet: 2014
190 sider, ill. Bind 2
Skoleloven fra 1814 betød skolegang for alle børn. I Tårnby skulle der oprettes skoler i de forskellige landsbyer. Navnlig i Sundbyerne voksede befolkningstallet. Det var svært for sognekommunen at følge med antallet af skolebørn, når der ikke var tilsvarende skatteindtægter fra de nye borgere. Til slut blev sognet delt i to.
Pris: 150 kr
På siden Bøger til salg kan du hente Sognets Skole elektronisk. Filen er stor. Det kan godt tage lidt tid at hente bogen ned.

Bog om skolehistorie - bind 3
Skolen for folket
Af: Poul Feldvoss
Udgivet: 2010
230 sider, ill. Bind 3
Tiden blev kendetegnet ved både helt nybyggede skoler og udvidelser af eksisterende skoler. Det er således også en velfærdshistorie, hvor Tårnby Kommune var blandt nogle af de første kommuner i Danmark til at indføre en række forbedringer i kommuneskolen.
Pris: 150 kr.
På siden Bøger til salg kan du hente Skolen For Folket elektronisk. Filen er stor. Det kan godt tage lidt tid at hente bogen ned.

Bog om skolehistorie - bind 4
Den Kommunale Skole
Af: Poul Feldvoss og Inger Kjær Jansen (red.)
Udgivet: 2014
228 sider, ill. Bind 4
De store årgange fra 2. Verdenskrig og byggestoppet som følge af mangel på ressourcer fyldte klasselokalerne til bristepunktet. Der bliver i Tårnby bygget mange nye flotte skoler. Hen mod år 2000 begyndte børnetallet at falde med skolelukninger som resultat.
Pris: 150 kr.
På siden Bøger til salg kan du hente Den Kommunale Skole elektronisk. Filen er stor. Det kan godt tage lidt tid at hente bogen ned.
 

De nyeste bøger er lige ovenover.