Skolehistoriske bøger

De skolehistoriske bøger kan købes på Tårnby Kommunebiblioteker og på Kastrupgårdsamlingen. Du kan også hente bøgerne elektronisk.

Et firbindsværk

Et stykke skolehistorie er skrevet med dette værk i fire bind, men det også meget mere. Det viser også forandringen i Tårnby Kommune på mange andre måder. Det er historien om overgangen fra at være hovedstadens spisekammer til at blive en velfærdskommune.

De rigtige bøger kan du købe. Nedenfor kan du dog selv hente filen ned - dvs. downloade bogen. Der er copyright på både teksten og billederne. Der skal altid henvises til forfatter og titel ved brug af teksten. © Poul Feldvoss, Inger Kjær Jansen og Tårnby Kommune.

De fire skolebøger

Skolen i de syv landsbyer - Tårnbys skolehistorie fra 1536-1814
Af: Poul Feldvoss
Udgivet: 2004

Med udgangspunkt i en indberetning fra degnen Jochum Halling, gennemgår bogen udviklingen i Tårnby Kommunes Skolevæsen både før og efter - fra Reformationen 1536 til Den store Skoleforordning i 1814.

Pris: Før 198 kr. Nu 150 kr.
163 sider, ill. Bind 1
Her kan du hente Skolen i de syv Landsbyer elektronisk. Filen er stor. Det kan godt tage lidt tid at hente bogen ned.

Sognets Skole - Tårnbys skolehistorie fra 1814 til århundredskfitet
Af: Poul Feldvoss og Inger Kjær Jansen
Udgivet: 2014

Skoleloven fra 1814 betød skolegang for alle børn. I Tårnby skulle der oprettes skoler i de forskellige landsbyer. Navnlig i Sundbyerne voksede befolkningstallet. Det var svært for sognekommunen at følge med antallet af skolebørn, når der ikke var tilsvarende skatteindtægter fra de nye borgere. Til slut blev sognet delt i to.
Pris: 150 kr
190 sider, ill. Bind 2
Her kan du hente Sognets Skole elektronisk. Filen er stor. Det kan godt tage lidt tid at hente bogen ned.

Skolen for folket - Tårnbys Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. Verdenskrig
Af: Poul Feldvoss
Udgivet: 2010

Tiden blev kendetegnet ved både helt nybyggede skoler og udvidelser af eksisterende skoler. Det er således også en velfærdshistorie, hvor Tårnby Kommune var blandt nogle af de første kommuner i Danmark til at indføre en række forbedringer i kommuneskolen.
Pris: 150 kr.
230 sider, ill. Bind 3
Her kan du hente Skolen For Folket elektronisk. Filen er stor. Det kan godt tage lidt tid at hente bogen ned.
Rettelse:
Side 56 Kastrup Kost- og Realskolen lå på Saltværksvej 23 - ikke 25.
Side 191 Børnehjælpsdagen forsatte indtil 1964 - måske længere tid, og ophørte altså ikke i 1956 som der står.
 

Den Kommunale Skole - Tårnbys skolehistorie fra 2. Verdenskrig til 2013
Af: Poul Feldvoss og Inger Kjær Jansen (red.)
Udgivet: 2014

De store årgange fra 2. Verdenskrig og byggestoppet som følge af mangel på ressourcer fyldte klasselokalerne til bristepunktet. Der bliver i Tårnby bygget mange nye flotte skoler. Hen mod år 2000 begyndte børnetallet at falde med skolelukninger som resultat.
Pris: 150 kr.
228 sider, ill. Bind 4
Her kan du hente Den Kommunale Skole elektronisk. Filen er stor. Det kan godt tage lidt tid at hente bogen ned.


Bøgerne kan købes på Tårnby Kommunebiblioteker.