Hvordan kan du søge i arkivets databaser

Her bliver du vejledt i, hvordan kan du søge i arkivets databaser.

Hvordan kan jeg søge i databasen?

Du kan søge på to forskellige måder.

1. Du kan søge i hele tabellen i det øverste felt. I det felt skal du kun skrive et ord, da du søger inden for hver kolonne. Ellers er sandsynlighed stor for, at du ikke finde noget. Du kan f.eks. søge smed - så får du efternavnet Smed, erhvervet smed og dem der har arbejdet eller boet hos en smed.

2. Du kan søge i hver kolonne lige under navnet. I de felter kan du sætte flere kriterier f.eks. både et efternavn og en landsby.

Du kan selv bestemme, hvor mange søgeresultater du vil have vist ad gangen. Du kan vælge mellem 10, 25, 50, 100, 250 eller 500.

Giv til arkivet

 

Søgeord

Tårnby Stads- og Lokalarkiv har indsamlet og formidlet en række databaser. Det er forskellige kilder, der er blevet søgbare på en enkel måde.

Når du skal søge, skal du derfor tænke på, at det du skriver skal stå på nøjagtig samme måde og i præcis den samme rækkefølge i den kilde, du søger i. 

Hvis du skal søge på Peter Chrilles Gjertsen, så husk det kan staves på forskellig vis. Der kan også være udeladt mellemnavn eller det kan være forkortet til et forbogstav. Derfor vil det nok være bedst kun at søge på et af navnene, så du får et resultat. Dernæst må du vurdere om det er den rigtige person, du har fundet. Eksempelvis kan Chrilles blandt andet også skrives således: Crilles, Krilles, Krillis. Gjertsen kan skrives: Geertsen og Gertsen.
Prøv at skrive navnet med de forskellige stavemåder, du kan finde på. I gamle dage var stavningen ikke så fast. Ligesom der kan være sneget sig en slåfejl ind fra arkivets side.

Du kan kun søge i materiale, der handler om Tårnby Sogn, Tårnby Sognekommune og Tårnby kommune.
Søgningen i arkivets databaser er meget forskellig fra at søge på Google eller andre store søgemaskiner. Det er ikke alle felter, du kan søge i – nogle får du blot vist.

* Søg på ét ord eller ét navn i et felt
* Søg på forskellige stavemåder
* Søg kun på det der er relevant inden for den enkelte database

Når du har søgt og fået et resultat, kan du tjekke om personen, du ledte efter, er iblandt.
Hvis du får mange resultater af din søgning, kan søge i et felt mere.

Husk ved hver ny søgning skal du trykke på knappen ”Ny søgning!

Søg i lokalhistorien

 

Søgning på en anden måde

Du kan søge i det, der er vist på skærmen ved at trykke de to taster samtidigt: Ctrl f
Tast kun et enkelt ord ind i det nye felt øverst på siden - kaldet "Find på den side". Du kan f.eks. søge på: Sundby, Kastrup, Saltholm - så bliver ordene på siden markeret.

Forklaringer

* Ofte når du søger i feltet Navn, er det både i efternavn og fornavn der søges. 
* Når der står - i feltet, betyder det, at det ikke er oplyst i arkivets materiale.
* Feltet Note kan indeholde forskellige bemærkninger fra de forskellige kilder, men også fra personer der har indtastet data.
* Når der står et spørgsmålstegn i feltet, betyder det, at personen der har indtastet oplysningen er usikker.

Rettigheder

Du må gerne bruge informationerne fra databasen, når du henviser til Tårnby Stads- og Lokalarkiv.
Du må ikke hente databaserne over i din egen database eller hente dem ind på din hjemmeside.
Du må gerne henvise direkte til siden.

Copyright © Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Tårnby-frisen