Fra mandag den 10. maj bliver dine materialer igen pålagt gebyrer

18.04.21
Har du bøger eller andre lån fra Tårnby Kommunebiblioteker, som skulle have været afleveret i nedlukningsperioden (9. dec. 2020 – 20. april 2021) bliver fra mandag d. 10 maj pålagt gebyrer

Materialer, som skulle have været afleveret i nedlukningsperioden: 9. dec. 2020 – 20. april 2021 har indtil nu ikke været pålagt gebyrer. 

Fra mandag den 10. maj bliver gebyrer for overskridelse af lånetiden udmålt efter materialernes oprindelige udlåns- og afleveringsdato. Det samme gælder opkrævning af erstatninger.

Vi anbefaler derfor, at du afleverer dine lån senest søndag den 9. maj, så du undgår gebyrer.

 

Tags