Tårnbys faglitterære læsefællesskab: Byen

01.05.21
Læs med og bliv klogere – hver måned. Hver måned læser vi os ind på et nyt emne, og i denne måned er vi taget ud i Byen for at se på den med nye briller - vil du med?

Som en sværm af myg
Sådan kan København opleves, som at være i en sværm af myg, og på sin vis er beskrivelsen rammende for den historie som byforskeren ved Aarhus Universitet Mikkel Thelle fortæller i tænkepausen om Byen: Samlingen af mange mennesker på samme sted betyder blandt andet en øget smitterisiko. Det talte man om "i gamle dage" - og det taler man om i dag. I det hele taget er det nemt undervejs at blive i tvivl om hvorfor man bor i byen? Men nettotilvæksten på 10000 mennesker årligt til København taler deres eget sprog. Og ligeledes de 100000 i Mexico City - selvom de nok fortæller en anden historie.

Hvor der er hjerterum
Tænkepauseforfatteren refererer en skelnen mellem provins og by som den mellem hjerte og hjerne, og hvis det er rigtigt tegner det ikke godt for den fremtid han fremmaner, for byen er på vej til at overtage kloden og snart giver det ikke længere mening at tale om naturen: byen er igang med at urbanisere vores verden. Så kan det virkelig passe?

Verden rundt
Men rejsen går ikke kun til dystopiske Metropolis. Tænkepausen byder på mange interessante historier bag andre storbyer som Canberra i Australien og Chicago i Amerika - og så den om hvordan København skiller sig ud ift. andre storbyer og hovedstæder... Men vi skal ikke kun verden rundt i denne måneds byvandring: Vi tager også et smut ud i fremtiden for at tale om de byer, som flere og flere af os kommer til at bo i fremover: Hvordan skal de indrettes? Hvilken rolle spiller klima, sociale tilhørsforhold og naturen for indretningen af bylivet? Det er emner, som allerede fylder i bybilledet, så dem skal vi naturligvis også læse om. Der er masser at tage fat på!

Hvad synes du?

Hvad synes du? Og har du lyst til at dele dine tanker? Læsefællesskabet handler om at læse og om at blive klogere – sammen og hver for sig. Hvis du har lyst til fortælle om en bog du har læst, om en bog vi andre skulle læse eller noget helt tredje om emnet så benyt dig af kommentarsporet allernederst på siden. Husk, at du skal være logget ind med de oplysninger du plejer at bruge, når du bruger hjemmesiden og biblioteket.

God læselyst fra os, som holder fast i at byen endnu ikke har opslugt hverken Kongelunden, fælleden eller Amager strand...

I vores faglitterære læsefællesskab tager vi hver måned fat på et nyt emne. Tænkepause-bogen fra Aarhus Universitetsforlag danner udgangspunkt for vores læsning, og hvis du har lyst til at læse mere eller til at læse om andre aspekter af emnet, plukker du efter behov og lyst fra titellisten nedenfor. Titellisten består både af bøger, film, podcasts og af både fysiske og digitale materialer.

Det kræver ingen tilmelding at være med, og du deltager efter behov, lyst og tid fra måned til måned. Du kan følge med i månedens emne og bøger via bibliotekets nyhedsbrev, her på hjemmesiden eller på biblioteket, hvor vi hver måned præsenterer emne og titel.
 

Kommentarer

Jeg har læst denne lille næsten undselige bog: 1970'erne - det forbudte årti med undertitlen: "Guide til hovedstadens mest brutale, idealistiske og udskældte arkitektur". Jeg faldt måske både over den fordi den er fra "mit eget" årti men også fordi den indeholder præsentationer af en række bygninger, som vi der bevæger os rundt i København egentlig kender ret godt, men måske ikke (længere i hvert fald) tænker på som bygningsværker med arkitektoniske og sociale tanker bag. På den måde fungerer den næsten som en byvandringsguide - den er heller ikke større end at man kan have den med i lommen. På byvandringen, om den foregår fra lænestolen eller ude i den virkelige by kommer vi blandt andet forbi Sofiegården, Urbanplanen og Peder Lykke skolen. Sidstnævnte præsenteres fx som et ideal "for demokratisk skoleliv omsat til arkitektur," og jeg læser om tankerne bag skolens mobile inventar, flytbare vægge og bag døren ind til lærerværelset, der ikke kan lukkes på den dørløse skole. En virkelig fin og hurtigt læst lille arkitektur-, historie- og socialhistorie fra vores egen baghave. /Trine, biblioteket

Jeg er for tiden ret optaget af den forskel som vi insisterer på at der er mellem faglitteratur og skønlitteratur, altså mellem ”rigtig viden” og det nogle har fundet på. Det er en lang historie men ift. vores Byen-emne kom jeg i tanker om en (fag)bog om kriminalromanens historie, som jeg læste sidste år. Det er naturligvis ikke det hele der har relevans for vores emne i denne måned i læsefællesskabet men det kapitel der handler om ”den hårdkogte amerikanske kriminallitteratur” er højaktuelt: Forfatteren beskriver hvordan klassiske kriminalromaner fra 1920-50erne (altså Chandler og Hammett og sådan nogle fyre) dels er tæt forbundet med ”rigtige” storbyer og dels er udtryk for en form for ”evaluering” og kritik af samfundet. På den måde blandes genrerne, når fagbogen fortæller faktuelt om krimierne, der fortæller historier på en baggrund af levet liv og virkelige oplevelser, historier der skal ”sætte problemer under debat” som vores egen gode gamle Georg Brandes kaldte det – netop med henblik på at ændre ved tingenes tilstand. Det blev en lang historie. Den korte version er: hvis du vi læse en spændende bog om krimiens historie, så få fat i Forbrydelsens elementer: https://taarnbybib.dk/ting/object/870970-basis%3A27727344

Materialer