Tårnby Hovedbibliotek

Åbningstider

Uge

Parkering

            Parkering ved biblioteket

           P-pladsen ved Hovedbiblioteket har
           gratis 3-timers parkering.
           Husk altid at stille parkeringsskiven!
           Der er max. 3 timers gratis parkering
           alle dage – også lørdag og søndag.          

Tårnby Hovedbibliotek