Infomedia

Adgang
For alle
Læs artikler fra en lang række danske aviser og tidsskrifter. Du kan bruge Infomedia på biblioteket og hjemmefra, hvis du er bosat i Tårnby Kommune.

Infomedia er en stor avisdatabase med artikler fra en lang række danske medier. Infomedias artikler går tilbage til ca. 1990 - for enkeltes vedkommende tilbage til 1985.

Infomedia indeholder enkelte artikler i almindeligt avisformat med billeder/illustrationer som PDF. Du kan blandt andet finde faglige tidsskrifter som Ingeniøren, Press, Computerworld og Dagens Medicin samt en lang række webkilder.

Vejledning:

  1. Gå ind på Infomedia fra en af bibliotekets PC’er eller hjemmefra, hvis du er bosat i Tårnby Kommune.
  2. Søg på et emne eller bestemt artikel.
  3. Afgræns din søgning inden for dine relevante kriterier (år, forfatter osv).
  4. Læs din artikel eller print den ud til senere brug.