Lit­te­ra­turens Verden giver en dybdegående krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid.

Litteraturens verden

Adgang
Hjemmefra
Lit­te­ra­turens Verden giver en gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid.

Indhold

Du kan finde artikler om litteraturhistoriens perioder. Siden dækker genrer som prosa, digtning, drama, romaner og epos m.m.

Perioder

  • Oldtiden.
  • Middelalderen.
  • Renæssancen.
  • Oplysningstiden.
  • Romantikken.
  • Moderne.
  • Postmoderne.

Vejledning:

Du skal være oprettet som bruger på Tårnby Kommunebiblioteker og have bopæl i Tårnby for at du kan bruge litteraturens verden.dk.

  1. Indtast dit cpr-nummer og pinkode til Tårnby Kommunebiblioteker.

Dansk