Lit­te­ra­turens Verden giver en dybdegående krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid.

Litteraturens verden

Adgang
Hjemmefra
Lit­te­ra­turens Verden giver en dybdegående krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid.

Indhold


Fokus ligger på europæisk/vestlig litteratur, men behandler også litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv.

Dybdegående generelle artikler om forskellige tiders litteraturhistorie: Herunder udforskes forskellige lokaliteter. Under disse er der igen en deling på f.eks. prosa, digtning, drama, roman og epos.
Du vil opleve den samme struktur, hvor hver artikel opdeles i faner med relevante biografiske og leksikon opslag og kilder, hvis de er tilgængelige.

Perioder

  • Oldtiden: Messopotamien, græsk litteratur romersk litterartur
  • Middelalderen: Persien/Indien, Norden
  • Renæssancen: Italiens, Engelsk, Iberisk, Fransk, Tysk, Nordisk
  • Oplysningstiden: Engelsk, Fransk, Tysk, Nordisk
  • Romantikken: Engelsk, Ameriaknsk, Romansk, Tysk, Slavisk, Nordisk
  • Moderne: Engelsk, Ameriaknsk, Romansk, Tysk, Slavisk, Nordisk
  • Postmoderne: Engelsk, Ameriaknsk, Romansk, Tysk, Slavisk, Nordisk

Vejledning:

Du skal være oprettet som bruger på Tårnby Kommunebiblioteker og have bopæl i Tårnby for at du kan bruge litteraturens verden.dk.

  1. Indtast dit cpr-nummer og pinkode til Tårnby Kommunebiblioteker

Dansk