Women's Studies International

Adgang
Kun på biblioteket
Stedet for dig, som er interesseret i kønsforskning eller skal skrive opgave om #MeToo, LGBTQ-repræsentation, kønsdiskrimination eller et andet kønsrelateret emne.

Litteratur indenfor kønsforskning

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. 

Her finder du primært engelsksprogede artikler og referencer til litteratur inden for international kønsforskning. Siden rummer ca. 1 million referencer, hvoraf omkring 100.000 findes i fuldtekst. Alle artikler har synlige abstracts.

Women’s Studies International er især god til dig, der er studerende på en ungdomsuddannelse eller professionshøjskole og skal skrive opgave om kønsrelaterede emner.

Vejledning

  1. Tilgå Women’s Studies International fra alle computere på biblioteket. 
  2. Du søger med fritekst og får mulighed for at vælge relaterede søgninger. 
  3. For kun at få vist tekst i fuldtekst skal du afkrydse "Linked Full Text"

NB. kun adgang fra bibliotekets computere.

Fandt du ikke hvad du søgte?

Du kan finde mere om information, viden og forksning om køn på Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning