Din slægt fra Tårnby

I arkivet har vi hjælpemidler til forskning i din slægt fra Tårnby.

Arkivhjælp digitalt og på arkivet

Du kan også finde hjælp her på hjemmesiden. På biblioteket kan du desuden låne en lang række bøger om slægtsforskning.
Herunder er omtalt en række søgbare lokalhistoriske databaser. De kan ses på siden: Søg efter dine aner 
God fornøjelse!

Folketællinger og kirkebøger i kopi i Tårnby-rummet

 

Folketællinger

Arkivet har folketællingerne for Tårnby Kommune fra:
1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906 og 1911. Folketællingerne til og med 1890 er i fotokopi (protokoller), de resterende (1901, 1906 og 1911) er på mikrofilm. Af disse ligger 1787, 1801 og 1901 søgbare som database.
Desværre kan mikrofilmene ikke længere ses på arkivet. 

Arkivet har udarbejdet en lokalhistorisk database med folketællingerne over svenskerne i Tårnby for perioden 1845-1890. Disse oplysninger er også blevet lagt ud på internettet. Udover de almindelige oplysninger om folketællingernes indhold, findes her også en kort beskrivelse af materialets størrelse, og hvordan man søger efter informationer over internettet.
Arkivet har desuden et navneregister til folketællingerne: 1855, 1890 og 1901.

Kirkebøgerne

På arkivet findes findes fotokopier af Tårnbys kirkebøger 1676-1890. Den ældste kirkebog (1676-1692) findes i transskriberet (omskrevet) form.

Ud fra fødested og aldersoplysninger i folketællingslisterne, kan man - i kirkebøgerne - følge slægten fra dåb via konfirmation og bryllup frem til begravelsen.

Arkivet har udarbejdet en lokalhistorisk database med oplysninger over svenskerne i Tårnby for perioden 1845-1890. Det er også blevet lagt ud på arkivets hjemmeside. Det drejer sig her om kirkelige handlinger, hvor mindst een svensker har været indvolveret.

Skifter

Arkivet har skifter på mikrofilm fra 1659-1919. Med skifterne får man en oversigt over arvingerne samt en boopgørelse, der ofte kan give et billede af, hvordan hjemmet har været indrettet.
Desværre kan mikrofilmene ikke længere ses på arkivet. 

Skøder og panteprotokoller

Arkivet har skøder og panteprotokoller fra ca. 1746-1919. Skøder fra Tårnby Landsby 1761-1937 ligger på internettet.

Protokollerne giver oplysninger om, hvem der har ejet gårde og huse i kommunen, og hvem man har lånt penge af. I de ældre protokoller er aftægtskontrakterne som regel med. Der findes forskellige registre til disse.

Kjærs arkiv

Kommandørkaptajn H. Kjærs arkiv indeholder uvurderlige slægtshistoriske oplysninger fra ca. 1676 til ca. 1787.

I dette arkiv findes Tårnby sogns beboere opstillet efter landsbyerne med først en gennemgang af gårdenes ejere - opstillet efter gårdnumre - derefter følger husmændene opstillet efter fornavn.

Desuden består arkivet af navneregistre til skifter, vielser og dåb samt anetavler over flere Amagerslægter.
 

Det var nogle eksempler på de kilder, arkivet stiller til rådighed - men der er også mange andre muligheder. Dette er blot en god begyndelse til, at du kan finde dine Tårnby-rødder.

Slægtstavle

Tegning: René Slott © 2016