Glemmer Du 2011

GLEMMER DU er Stads- og Lokalarkivets tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2011.
Glemmer Du 2010
Nr. 1, 2011
En tømmerupdreng fortæller, del 2
Livet i landsbyen i slutningen af 1930erne.
Jan Zibrandtsen er forfatter til disse erindringer om livet i Tømmerup i 1930erne. Han er født i 1929 på en gård i Skelgårde, som hans familie ejede indtil for nogle år siden. Jan Zibrandtsen fortsætter her sin fortælling om livet i Tømmerup i slutningen af 1930erne. Første del blev udgivet i Glemmer Du nr. 5, 2010.
Rettelse til side 7, fotoet er fra 1912.
 
Glemmer Du 2011
Nr. 2, 2011
E13's forlis i 1915
En ubåd forliser ved Saltholm i 1915.
Dette nummer af Glemmer Du handler om U-båds katastrofen ved Saltholm i 1915. Artiklen har oprindelig stået i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 3, 2010 og er skrevet af marinehistorikeren Søren Nørby, der venligt har stillet artiklen til rådighed.
 
Glemmer Du nr. 3, 2011
Nr. 3, 2011
Københavns Lufthavn i Kastrup
Erindringer ved Ivan Pedersen
Dette nummer af Glemmer Du læggger sig i forlængelse af to tidligere numre af tidsskriftet: Nummer 1 fra 2009 der var Hans Zimlings beretning om Københavns Lufthavn som arbejdsplads i tiden efter krigen, og nummer 2 fra 2010 der handlede om politiets arbejde i Kastrup i 1920erne og 30erne.Det vi bringer denne gang er med forfatterens egne ord.
 
Glemmer Du nr. 4, 2011
Nr. 4, 2011
Med andres liv i hænderne
Erindringer ved Ove Hermansen
Tidligere flyveleder Ove Hermansen fortæller om sine tredive spændende arbejdsår med andres liv i hænderne.
 
Glemmer Du 2011
Nr. 5, 2011
Svenningsens - Fra smedeværksted til maskinforretning
For blot 75 år siden var der en eller flere smedjer i hver af landsbyerne i Tårnby Kommune. Smeden havde en central position i landsbyen.
Dette GLEMMER DU er nr. 175 i rækken.
 
Kastrupgård skal renoveres i de kommende år. Hele bygningskomplekset skal indrettes til udstillingsområder for kunstmuseet, Kastrupgårdsamlingen.