Arkiv.dk - materialer

Her kan du se nærmere på, hvad det forskellige betyder på Arkiv.dk og desuden kan du se, hvad de forskellige bogstaver står for.

Præsentation af Arkiv.dk

Yderst til venstre ser du menuen til din søgning. Yderst til højre ser du et bogstav efterfulgt af et tal, det er registreringsnummeret på materialet. Hvis du ønsker at se nærmere på fotografiet eller arkivalien, så skal du henvise til nummeret til arkivet. 

Arkiv.dk

Her kan du se, hvad de forskellige bogstaver  står for på Tårnby Stads- og Lokalarkiv:

A - Arkivalier 
B - Fotografier
C - Grafik, akvarel og kunsttegning
E - Erindringer
F - Fotoserier Album
G - Artikler fra Glasværkets scrapbøger
I - Glas
K - Kort
L - Lyd (kassettebånd m.v.)
M - Artikler fra Amager Producentforening
N - Maleri
O - Foreningsblade
P - Plakat
R - Genstand
S - Slægtstavler
T - Tegning dvs. bygningstegning eller teknisk tegning
U - Aviser - enkelte artikler er relevante i avisen
V - VHS, DVD og spolefilm
Æ - Kommunearkivets arkivalier