Brug, ejerskab og ophavsret - FAQ

Du kan her læse om hvordan du kan bruge materialet på arkiv.dk i forhold til ejerskab og ophavsret.

Spørgsmål og svar

På arkiv.dk kan du se arkivets registrerede materiale. Læs nærmere om hvad du må med materialet.

Arkiv.dk

Må jeg tage en kopi af et billede til eget brug?

Ja, du må gerne udskrive billedet, og benytte det til eget, privat brug.

Må jeg bruge et billede fra arkiv.dk på min egen hjemmeside?

I mange tilfælde må du gerne, men da nogle billeder er indleveret til arkiverne under forudsætning af, at de ikke benyttes af andre eller med særlige klausuler, skal du først spørge det arkiv, der ejer billedet og høre om betingelser for brug af billedet. Fotografens navn, Tårnby Stads- og Lokalarkiv og billednummer skal som minimum altid nævnes lige under billedet. Hvis det ikke kan efterkommes, kan billedet ikke udlånes til en hjemmeside.

Hvordan kan jeg få en kopi af et billede?

Arkiv.dk leverer kopier med vandmærk. Så du må henvende dig til det arkiv, der ejer billedet, hvis du vil have det uden.

Hvem har ophavsretten til fotos på arkiv.dk?

En stor del af de billeder, du finder på arkiv.dk er fotografiske billeder, hvor der som udgangspunkt er 25 års ophavsret for billeder taget før 1970, og dermed ingen ophavsret i dag, og 50 år for billeder taget efter 1970. I enkelte tilfælde kan der være tale om fotografiske værker, hvor ophavsmand og arvinger (fotografen, kunstneren) har ophavsret 70 år efter ophavsmandens død. Det er dig, der skal søger for at ophavsretten overholdes, hvis du bruger et fotografi fra arkivet.

Må jeg fra min hjemmeside linke til en registrering på arkiv.dk?

Ja, det må du gerne.

Må jeg gengive et billede fra arkiv.dk i en bog eller et tidsskrift?

Nej, ikke uden at spørge det arkiv, der ejer billedet. Du skal også aftale betingelser for brug af billedet. Kommerciel brug er som regel ikke gratis. Fotografens navn, Tårnby Stads- og Lokalarkiv og billednummer skal som minimum altid nævnes lige under billedet.

Må jeg bruge billeder fra arkiv.dk i et foredrag i f.eks. en forening?

Så længe formålet ikke er kommercielt, må du gerne.
 

Jeg har fundet et billede på arkiv.dk, som jeg selv har ophavsretten til

Hvis du ikke ønsker, at det vises, så kontakt det arkiv, der ejer billedet.
 

Jeg har fundet et billede af mig selv, som jeg ikke ønsker vist på arkiv.dk

Hvis du ikke ønsker portrætbilleder og materiale om dig selv vist på arkiv.dk, skal du henvende dig til det arkiv, som opbevarer materialet, og bede dem om at få det fjernet.