Telefonbøger - scannet

Arkivet har nogle få gamle lokale telefonbøger fra Amager. De er tilgængelige nu som pdf. Du kan søge i de scannede vejvisere, som de også blev kaldet dengang.

Sladrebøger

Hvem er hvem? Hvor boede sognerådsmedlemmerne? Hvem boede på Nordmarksvej - dengang Nordre Bygade - og hvem på Tårnbyvej - nuværende Englandsvej? Hvilke butikker fandtes og hvor lå de?

Vejvisere kan sladre om meget. 
Bøgerne fortæller også om lokalsamfundet og tiden - i begyndelsen af hver bog er der hjælp at hente om sygekasse, bompenge og sangforeninger samt meget andet.

Lokale telefonbøger på arkivet

 

Hvordan søger du?

Arkivet har nogle få gamle lokale telefonbøger fra Amager. De er tilgængelige nu som pdf. Du kan søge i de scannede vejvisere, som de også blev kaldet dengang.

1910

Den ældste lokale vejviser på arkivet er fra 1910 - se Amager Vejviser 1910 

1911-1912

Arkivet har også en vejviser fra 1911-1912 - Amagers Vejviser 1911-1912

1915-1916

En vejviser fra 1. Verdenskrig er også på arkivet - Vejviser for Amager Birk 1915-1916

1943

Der er tillige en telefonbog fra 2. Verdenskrig - Westh's Telefonhaandbog 1943

Du kan se mere om telefonbøger på arkivets side om samlingerne og vejvisere.

Flere vejvisere og lokale telefonbøger

Arkivet ønsker sig mange flere vejvisere og lokale telefonbøger over Amager. Bedst er de hvor man både kan slå op efter vejnavnet for at se, hvem der bor på vejen, og hvor man kan se alfabetisk efter efternavnet.

I Tårnby-rummet kan du se arkivets vejvisere og lokale telefonbøger - de dækker omtrent perioden 1974 til 2012.
De kan blandt andet bruges til at genfinde klassekammerater og hjælpe til hvor der ingen folketællinger er, når man slægtsforsker.

Hvis du har ældre vejvisere og lokale telefonbøger, så vil Tårnby Stads- og Lokalarkivet meget gerne modtage dem. Du kan kontakte arkivet.