Kirkebøger

Dansk
Kirkebøger - en vigtig kilde når du forsker i din slægt. Det kan betale sig at læse, hvordan du gør, inden du går i gang. Præstens egne noter, forkortelser og tegninger i Tårnby Sogn.

En kirkelig handling

Kirkebøgerne er den ene af de vigtigste kilder til slægtsforskning – den anden er folketællingerne. Det vil ofte være sådan, at du skal skifte mellem de to kildetyper for at finde dine aner og være sikker på at det er de rigtige, du har fat i.
Når noget blev skrevet i kirkebogen, var årsagen, at der var foregået en kirkelig handling - en dåb, en konfirmation, en vielse eller en begravelse. Det er sådan, vi kan finde vores slægt.

Hvad kan du finde?

I kirkebøgerne er alle registreret, når de bliver født, gift og dør. Efter 1736, hvor konfirmationen bliver genindført, registreres de konfirmerede også. Det er forskelligt, hvad der er bevaret af kirkebøger fra i de forskellige kirkesogne. De ældste går tilbage til ca. 1645 – enkelte andre går længere tilbage.
De første kirkebøger er ofte skrevet ud fra de forskellige præsters systematik. Fra 1814 bliver registreringerne mere systematiske og skrevet ind fortrykte skemaer. Indtil omkring 1875 er de skrevet i gotisk håndskrift. Det tager altid tid at lære en ny håndskrift at kende.

Direkte link til kirkebøgerne


Om Tårnby

Tårnby sogn var et meget stort sogn. Tårnby Kirke var den eneste kirke på Amager indtil Store Magleby Kirke blev bygget. Tårnby Kirke er allerede omtalt i 1100-tallet. I 1870 kom Sundby Kirke til. Centralt placeret ud til Amagerbrogade, først i 1878 blev det et selvstændigt sogn. Kastrup Kirke blev bygget i 1883-1884, men blev meget sent et selvstændigt sogn - nemlig i 1918. I nyere tid kom Korsvejskirken og Skelgårdskirken til.

Da der var mange kirkelige hændelser i det store sogn, foretrak præsterne der egne forkortelser og andre kendetegn, så de hurtigt kunne skrive og overskue kirkebogen. I en periode blev Tårnby blot omtalt som Tby.

En måde at forkorte Tårnby på som Tby


Hvordan står oplysningerne?

Kirkebøgerne er opbygget sådan: først skrives alle fødte drenge og derefter alle fødte piger. Derefter kommer alle konfirmerede drenge og bagefter alle konfirmerede piger. Derpå kommer de viede. Også de døde er adskilt efter køn, hvor igen mændene skrives først og kvinderne til sidst. Oplysningerne er nedskrevet som et livsforløb.
Det er ikke kronologisk efter fødselsdato, så du skal indimellem kigge mange sider igennem for at finde din ane.

Det kan hænde, at den kirkebog, du ønsker at få fat i, er gået tabt på grund af brand, krig, mus eller andet.

Du kan læse mere på Statens Arkiver hjemmeside om brugen af kirkebøger. Du kan blandt andet læse kvikvejledningen til, hvordan du bruger kirkebøgerne på Arkivalieronline. Der findes også hjælpemidler på Arkivalieonline.

Kirkebogen
I Tårnby Kirkebog over fødte har præsten flere steder tegnet en trist smiley - eller er det en tegning af djævlen, når barnet døde som spæd.

Omkring 1825 brugte præsten at forkorte Tårnby til Tbye - lidt forvirrende.

Her ser du forsiden til Tårnby Kirkebog udarbejdet af pastor With i 1772.

Tårnby Kirkebog