Find et sogn, et herred eller et amt

Hvis du er i tvivl om, hvor et sted ligger eller hvilket amt det hørte til, kan du få hjælp her.

Hvor ligger det?

Nu har du samlet de første oplysninger om din familie. Du er sikkert kommet så langt tilbage i tiden, at inddelingen af Danmark var på en anden måde end den er nu.

Hvem er dine aner?

Tegning: René Slott © 2015

Hvor kom dine aner fra?

Før i tiden var amterne opdelt i herreder. Også sognene var anderledes. Det kan også bare være et sted, som ikke længere kaldes det samme mere.

Derfor er det nogle gange nødvendigt at slå op, hvor et sted har hørt til for at kunne finde ud af, hvilken folketælling eller kirkebog, der skal ledes i.

Spørgsmål

Hvor er morfar født? 
Han er født i Marke. 
Hvor ligger Marke?

Hjælpemidler

Du kan søge på Google på: sogn herred amt, så kommer et kort fra DIS-Danmark for Danmarks inddeling fra 1793 til 1970. En anden mulighed er de nutidige sogne, som kan ses på sogn.dk - her kan du søge på sogn, kirke og præst.

Hvis du kender en adresse på en person, du vil slægtsforske i, kan du skrive adressen i det nederste felt på sogn.dk. Du får så det nuværende sogn, hvorefter du kan bruge næste link (sogne - deres udskillelser og sammenlægninger) til at se, hvornår sognet er oprettet. Så kan du se om personen er født før eller efter sognet er oprettet, og på den måde få det rigtige sogn frem, når du skal lede efter personen i kirkebøger og folketællinger. 

Du kan finde hjælp til de mange sogne - deres udskillelser og sammenlægninger. For det københavnske sogne kan du med fordel bruge Sall Data, hvor alverdens materiale er scannet - blandt andet med hjælpemidler til at finde gaderne i et københavnsk sogn i forskellige år, hvor der var folketællinger. Der er også hjælp at hente ved Sall Data omkring matrikelnumre og ejerlav.

Du kan også søge på en database over stednavne - kaldet Krabsen.

Husk at vejnavne indimellem bliver ændret. Du kan se en liste på ændrede gadenavne i København. For Tårnby Kommunes vejnavne kan du se ændringer på siden Andre veje.

Du kan indtaste et københavnsk vejnavn og få de andre navne den også har haft, tillige med hvilket sogn vejen hører til. Du få desuden en oversigt over vejnavne pr. folketælling. I sandhed en stor hjælp fra Sall Data til slægtsforskning i København og meget andet.

De nyeste ejendomsoplysninger på bygninger, der stadigvæk eksisterer, kan du finde på Din genvej til ejendomsdata. Husk at læse betingelserne for brugen.

Kort

Du kan se forskellige historiske og nutidige kort på nettet, så du kan orientere dig om hvor dine slægtninge stammer fra.

Du kan se mange forskellige kort - også se nutidige og historiske samtidigt på Kortviseren.

Foruden kan du se Geodatastyrelsens Historiske kort på nettet.