Find en dag eller en dato

Du kan finde ud af, hvornår en dag i kirkekalenderen var f.eks. 1. advent i 1699.

Hjælp til datoer

I de ældre kirkebøger bliver en dato ofte nævnt efter de vigtige mærkedage og højtider som f.eks. jul, påske og pinse. En dato for en dåb kan derfor hedde 1. advent 1699. Da den 1. advent ikke falder på den samme dato hvert år, er det nødvendigt at slå den præcise dato op. 

Begynd at slægtsforske

Tegning: René Slott © 2015
 

Spørgsmål

Jeg ved ikke, hvornår en dag i kirkeårets kalender er.
Hvordan finder jeg den rigtige dato?
Du kan slå op i Bauers Kalender som en slægtsforsker har stillet til rådighed.
Du kan også bruge en anden slægtsforskers udgave af Bauers Kalender.

Bauers Kalender

Bauers bog fra 1868 med titlen: Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel er blevet digitaliseret af en slægtsforsker. Du kan derfor slå en dato op for at se ugedagen, eller slå en kirkebegivenhed op for at få den eksakte dato det år. R. W. Bauer var underdirektør ved orlogsværftet i København, da han udarbejdede sin bog.