Kilder på nettet

Du kan ved hjælp af nettet få adgang til en række kilder om slægtsforskning.

På nettet

Du kan ved hjælp af nettet få adgang til en række kilder om slægtforskning. Vi har udvalgte nogle links og sat dem i alfabetisk rækkefølge.

Du kan søge i oversigten ved at trykke de to taster samtidigt: Ctrl f
Tast kun et enkelt ord. Du kan f.eks. søge på: kirkebøger, folketælling, stednavn, navn, så bliver ordene på siden markeret.

Danske kilder

Du kan også søge i arkivets databaser for at se om vi har materiale om din Tårnby-slægt.

Rigtig god fornøjelse!

Slægtforskning på nettet