Danske links - tematisk liste

Vi har samlet en række kilder på nettet om Danmark og danske forhold, som du kan bruge til at forske i din slægt. Du kan søge på emne og navn.

Links til slægtsforskere

Se en række kilder på nettet om Danmark og danske forhold, som du kan bruge til slægtsforskning.

Du kan søge i oversigten ved at trykke de to taster samtidigt: Ctrl f

Tast kun et enkelt ord. Du kan f.eks. søge på: kirkebøger, folketælling, stednavn, navn, så bliver ordene på siden markeret.
 

Arbejdere og industri

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og Arbejdermuseet

Industribasen En registrant over arbejdslivs- og industrihistorisk arkivmateriale på Nationalmuseet.

Post & Tele Museums portrætdatabase Indeholder fotografier af ansatte i post og telegrafvæsenet. Fotografierne er taget i sidste halvdel af 1800 tallet og første halvdel af 1900 tallet.

Københavns Stadsarkivs håndværkerlav er digitaliseret. Du kan her se, hvilke 48 lav der er digitaliseret og hvordan kilderne kan bruges.

Aviser

Aviser - gamle Søg blandt gamle digitaliserede aviser efter dine aner på Mediestream.

Døde

Begravelser på Assistens Kirkegård fra 1805-1862. Her kan du få flere oplysninger, hvis du har et navn. Det kan hjælpe dig videre i din slægtsforskning.

Begravelsesprotokollerne fra København fra 1861 til 1940. Her kan du få flere oplysninger, hvis du har dødsdag for en person, der er død i København. Det kan hjælpe dig videre i din slægtsforskning.

Gravsten i Danmark og udlandet registrering af gravstene i Danmark og danske grave i udlandet er søgbare på en database. Det er ikke alle kirkegårde der er fotograferet og registreret. Gravstene på Tårnby Kirkes kirkegård ligger under København.

Københavns Politis dødeblade Udskilt fra Københavns Politis registerblade. Indeholder personer der er døde i perioden 1890-1923. De findes på Landsarkivet for Sjælland. Et register til dem er opstillet på Stadsarkivets læsesal. Hvis du søger personer fra Amager, så husk at Sundbyerne blev udskilt fra Tårnby Kommune i 1896. I 1902 blev Sundby Sogn indlemmet i Københavns Kommune.

Ejendomme og steder

Ejendomsoplysninger Find ejerskifter, udstykning af ejendomme og andet vedrørende en ejendom på Statens Arkiver

Krabsen Stednavnedatabase. Danske stednavne og deres tilknytning til amt, kommune og sogn.

Kraks Vejvisere 1770 til 1969 Find personer og forretninger efter adresser.

Sall Data er en hjemmeside med alverdens scannet materiale blandt andet med hjælpemidler til at finde gaderne i et københavnsk sogn i forskellige år hvor der var folketællinger.

Fotografier

Arkiv.dk er den mest omfattende database for lokalarkiver i Danmark - mere end 550 arkiver viser deres materiale på denne hjemmeside. Hvis du ønsker at søge på et bestemt emne fra Tårnby Kommune, kan du søge i arkivets samlinger, så får du det materiale frem, som er registreret i arkiv.dk.

Det Kongelige Bibliotek -  Søg  breve  Blandt andet breve ang. slægtsforskning i Lengnicks samling Billeddatabase

Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv har samlet deres fotografier fra København på én hjemmeside. Der er nogle billeder fra Amager Øst og Amager Vest, men ikke så mange fra dengang, hvor Sundbyerne hørte til Tårnby. 

Flygtninge

Safe-Haven er en database over de jødiske danske flygtninge, som ankom til Sverige. Det er Dansk Jødisk Museum der har udarbejdet databasen, som fortæller hvilke havne, strande og andre kystområder flygtningene sejlede fra og navnet på den enkelte kan søges frem.

Generelt

Arkivalier online Et udvalg af indscannede kirkebøger og folketællinger. Desuden er der skifter, ægteskabsbøger, brandforsikringer og materialer fra Københavns Overpræsidium.

Daisy Statens Arkivers søgebase Søgning i statens arkivers samlinger  samt bestilling af arkivalier.

Dansk Demografisk Database Frivillige slægtsforskere indtaster folketællinger, så de bliver digitale. Oprettet af Dansk Data Arkiv i samarbejde med DIS-Danmark.

Telefonbøger fra KTAS Find telefonnumre og adresser hos KTAS i perioden 1880-1965.

Giftemål

Lysningsprotokoller for København fra 1923 til 1965. Her kan du få flere oplysninger, hvis du har en bryllupsdato for et par der er gift i København. Det kan hjælpe dig videre i din slægtsforskning.

Gotisk og bedre til slægtsforskning

Kursus i gotisk skrift på nettet Lær gotisk skrift på nettet.

DIS-Danmark - Slægt og Data Forening for slægtsforskere og en portal til slægtsforskeres egne hjemmesider, kontakt til private, der gratis slår op i forskellige kilder og links.
De har et online bibliotek for scannet materiale.

Norsk kursus i gotisk skrift
Indeholder det gotiske alfabet.

Ordbog for slægtsforskere Esbjergs Byhistoriske Arkiv har udarbejdet en ordbog, den indeholder bl.a. kirkelige udtryk f.eks. mater=moder, test. (testes)=faddere.

Statens Arkiver På hjemmesiden er der samlet viden, du kan bruge som slægtsforsker. 

Historie - generelt

Historie-Online Historie-online drives af Dansk Historisk Fællesråd og formidler historie og kulturhistorie.

Personalhistorisk Tidsskrift Register til slægtshistorisk indhold gennem 110 år.

Lokalområder i Danmark

Esbjerg Byhistoriske Arkiv Borgerdatabasen indeholder skattemandtalslisterne fra 1899, 1904 og 1909.

Folket i midten Dækker Århus Amt med folketællinger, borgerbøger og vielser.

Frederiksberg Stadsarkiv Søgning i bibliotekets store samling af slægtsbøger og andet.

Indtastede fynske kirkebøger Slægtsforskers database over fynske kirkebøger.

Grønlandske kirkebøger Her kan du se de grønlandske kirkebøger affotograferet i en meget flot kvalitet.

Københavns Politis registerblade 1892-1923 Kartotek over borgernes flytninger til og fra Københavns kommune. Hvis du søger personer fra Amager, så husk at Sundbyerne blev udskilt fra Tårnby Kommune i 1896. I 1902 blev Sundby Sogn indlemmet i Københavns Kommune.

Københavns Stadsarkivs database - starbas Hvis du søger personer fra Amager, så husk at Sundbyerne blev udskilt fra Tårnby Kommune i 1896. I 1902 blev Sundby Sogn indlemmet i Københavns Kommune. Noget arkivmateriale fra Tårnby Sogn fra før 1896 er endnu på Københavns Stadsarkiv. 

Københavns Stadsarkiv har også en række digitaliserede kilder på deres hjemmeside, som du kan søge i bl.a. databaser om begravelsesprotokoller, borgerskab med næringstilladelser, erindringer.

Nygårds sedler Register til og fotos af Nygårds sedler på Rigsarkivet, der omfatter ca. ½ million jyske personer. Med henvisninger til kirkebøger, folketællinger matrikel m.m. Indtil videre indeholder hjemmesiden ca. 45.000 navne. De er tilgængelige på Dansk Demografisk Database.

Sall Data er en hjemmeside med alverdens scannet materiale.

Tårnby Kommunes Stads- og Lokalarkivs databaser Du kan søge efter dine rødder i Tårnby Kommune. Det er ikke alle kirkebøger og folketællinger der er indtastede.

Vendelboarkivet Database over indfødte vendelboere. Indeholder en del af postmester T.M. Sørensens kartotekskort, der er digitaliseret og søgbar fra Historisk Arkiv i Hjørring.

Wads sedler er et seddelkartotek på Landsarkivet for Fyn. Seddelkartoteket har informationer om 36.000 personer fordelt på 13.600 sedler. Personerne har levet ca. 1430 – 1960. Der haves yderligere arkivmateriale om personerne.
På sedlerne finder man bl.a. navn, stilling, stednavn, årstal. Derudover henvisninger til f.eks. skifter, slægtninges død, navn og titel på ægtefælle og børn mv.

Modstandsfolk

Modstandsdatabasen Frihedsmuseet database over frihedskæmpere og modstandsgrupper fra 1940 til 1945.

Navne

Navne og navneforskning Under Afdeling for Navneforskning på Nordisk Forskningsinstitut og er Danmarks eneste videnskabeligt baserede website om navne.

Sang og dialekt

Dansk Folkemindesamlings database Indeholder blandt andet håndskriftsamling, skillingsviser og spillemandsmusik.

Tid

Bauers kalender Se hvilken ugedag en dato er eller find dato på en kirkedag i Bauers kalender fra år 601 til 2200 e.kr.

Udvandrere og indvandrere

DDA Udvandrere 1868-1908. Indvandrere (arbejdsophold i Frederiksborg Amt) dansk indfødsret 1776-1960, udviste fremmede. Dannebrogsmænd Oeders 1771(Tællinger af mænd fra Østdanmark), Skifteprotokoller fra amterne Thisted, Viborg, Aalborg, Randers) St. Croix: Census Records til 1911. Der er også indtastede kirkebøger fra dele af Danmark.

Immigrationmuseet - Indvandringens kulturhistorie. Her kan du finde en række databaser, som du kan bruge, hvis din slægt stammer andre steder fra.

Udvandrere til Amerika Det Danske Udvandrerarkiv har en fin samling om emigrerede til hele verden.

 

Slægtsforskning på nettet