Kilder på nettet

Du kan ved hjælp af nettet få adgang til en række kilder om slægtsforskning. Se også link vaccinerede børn, fødselsprotokoller og dødsfald fra Amager

På nettet

Du kan ved hjælp af nettet få adgang til en række kilder om slægtforskning. Vi har udvalgte nogle links og sat dem i alfabetisk rækkefølge.

Du kan søge i oversigten ved at trykke de to taster samtidigt: Ctrl f
Tast kun et enkelt ord. Du kan f.eks. søge på: kirkebøger, folketælling, stednavn, navn, så bliver ordene på siden markeret.

Danske kilder

Du kan også søge i arkivets databaser for at se om vi har materiale om din Tårnby-slægt.

Ekstra muligheder

Hvis du har svært ved at finde en fødsel, et barn eller et dødsfald, så kan du prøve en af disse tre muligheder, hvis du ved, de er fra Amager. Det er Statens Arkiver der har digitaliseret materialet.

Vaccinerede børn

Amager Lægedistrikt: Vaccinationsprotokol (1871 - 1912)

Fødselsprotokoller

Københavns Amts Søndre Lægekreds: Fødselsprotokol for Amager (1861 - 1976)

Det digitaliserede materiale går kun til 1919 - ikke til 1976.

Dødsfald - i alle aldre

Amager Lægedistrikt: Dødsattester (1876 - 1914)

Rigtig god fornøjelse!

Slægtforskning på nettet