Glemmer Du 1993-2002

Arkivet har scannet alle de ældre årgange af GLEMMER DU, selvom de ikke tidligere har været digitale. Så nu kan du læse alle tidligere numre på hjemmesiden.

Glemmer Du, Ældre numre

Glemmer Du 1993-2002

Du kan her se de første ti årgange. Der blev udgivet et nummer hver måned - bortset fra hen over sommerferien. Som oftest blev juli/august nummeret slået sammen. I de aller første var der flere små historier i et blad, men det ændrede sig hurtigt til at blive tematiske blade på omkring 12 sider. Fra 2001 blev bladet sat i to spalter. Nr. 8, 2002 blev nr. 100 i rækken af det lokalhistoriske tidsskrift.

Hvordan finder du et bestemt Glemmer Du?

For at finde et særligt nummer eller om der er skrevet om et emne, der interesserer dig, kan du søge i Oversigt over Glemmer Du.

Du søger ved at trykke på tastaturets knap: Ctrl samtidigt med du trykker knappen: f. Derefter kan du skrive dit søgeord f.eks. Lufthavn, Amagerbanen, rock. Du kan se en markering på side og derefter slå nummeret op i menuen til venstre i den rigtige årgang.

God læselyst!

For alle numre af Glemmer Du og for alle fotografier, illustrationer og andet materiale gælder copyright-reglerne. Se nærmere om copyright her.
© Tårnby Kommunebiblioteker, Tårnby Stads- & Lokalarkiv og forfatterne

De nyeste af det lokalhistoriske blad - Glemmer Du