Glemmer Du 2007

GLEMMER DU er Stads- og Lokalarkivets tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2007.
Glemmer du 1/2007
Nr. 1, 2007
Børnearbejde
Der vil i 2007 blive sat fokus på industrikulturen. Vi har valgt at lægge ud med at fortælle om børnearbejde i dette nummer af Glemmer Du, bl.a. fordi den første lovgivning om børnearbejde netop handlede om denne arbejdskraft i industrien.
 
Glemmer Du nr. 2, 2007
Nr. 2, 2007
I lære
Erindringer om lærlingetiden af glaspuster Kai Olsen, Kuno Madsen blev maskinarbejder hos Fogelstrøm og glassliber Aksel Thyge Johansen.
 
Glemmer du 3/2007
Nr. 3, 2007
I fagforening

Dannelsen af fagforeninger i Danmark tog sin begyndelse i slutningen af 1800-tallet og skyldes industriens fremvækst, og den store skare der søgte væk fra landområdeme og ind til de større byer.
Dette GLEMMER DU er nr. 150 i rækken.

Glemmer du 4/2007
Nr. 4, 2007
Svenskekrigene på Amager
I dette nummer af Glemmer Du uddybes svenskekrigen på Amager i midten af 1600-tallet.
 
Glemmer du 5/2007
Nr. 5, 2007
Forårsarbejde
Dette nummer af Glemmer Du fortæller om forårsarbejdet på Tårnbys marker.
 
Den 17. juli er det 100 år siden det første ordinære tog på Amagerbanen blev sendt af sted fra Amagerbro Station. Forud var gået adskillige år, hvor forskellige planer for en jernbane på øen var blevet fremlagt og forkastet.
 
Som i seneste nummer omtaler vi kun jernbanens udvikling med fokus på, hvad der sket i Tårnby Kommune.
Bladet ser forskelligt ud alt efter, hvilken browser du åbner bladet med.
 
Saltholm har haft sin egen jernbane fra 1915-1932, selvom infrastrukturen på øen er ”ikke eksisterende”. Vejene er hjulspor, som man ofte må gætte sig til - specielt i de perioder, hvor vejret er regnfuldt.
 
Dette nummer vil uddybe nogle af de foranstaltninger, man satte i værk for at forebygge oversvømmelser på det vestlige Amager i 1900-tallet.
 
Der fortælles om Kastrup Glasværks Spareforening til Alderdomsunderstøttelse fra 1870 til 1912, Kastrup Spareforening fra 1877 til 1957, Kastrup Bank fra 1903 - som i 1906 blev til Amagerbanken og til sidst om den nu ukendte bank Kastrup og Omegns bank med lokaler i Kastruplundgade 1 fra 1919 til 1929.
Bladet ser forskelligt ud alt efter, hvilken browser du åbner bladet med.
 
CB-vagten Anker Jespersen fortæller om sin jul i 1940. De Gamles Jule i årenen 1940-1945 beskrives.