Glemmer Du 2003-2012

Arkivet har scannet alle de ældre årgange af GLEMMER DU, selvom de ikke tidligere har været digitale. Så nu kan alle tidligere numre læses på hjemmesiden.

Glemmer Du, Ældre numre

Glemmer Du 2003-2012

Fra 2007 bliver tidsskriftet trykt på et trykkeri, og fra 2008 udkommer der seks numre om året. Til gengæld steg sidetallet - til enten 16 eller 20 sider pr. blad. Illustrationerne og fotografierne bliver gengivet meget flot, så de næsten kan gøre det ud for rigtige fotografier. Nr. 5, 2011 er nr. 175 i rækken af det lokalhistoriske blad.

Hvordan finder du et bestemt Glemmer Du?

For at finde et særligt nummer eller om der er skrevet om et emne, der interesserer dig, kan du søge i Oversigt over Glemmer Du.

Du søger ved at trykke på tastaturets knap: Ctrl samtidigt med du trykker knappen: f. Derefter kan du skrive dit søgeord f.eks. Lufthavn, Amagerbanen, rock. Du kan se en markering på side og derefter slå nummeret op i menuen til venstre i den rigtige årgang.

God læselyst!

For alle numre af Glemmer Du og for alle fotografier, illustrationer og andet materiale gælder copyright-reglerne. Se nærmere om copyright her.
© Tårnby Kommunebiblioteker, Tårnby Stads- & Lokalarkiv og forfatterne

De nyeste af det lokalhistoriske blad - Glemmer Du