Glemmer Du 2015

GLEMMER DU er Stads- og Lokalarkivets tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2015.
Glemmer Du nr. 1, 2015
Nr. 1, 2015
Plyssen i Kastrup - Produktion af plys og kultur
Arkivet tager fat på tekstilindustriens historie med udgangspunkt i Plyssen. Mærkeligt nok var Carl Flensburg & Sebbelov, der også var en tekstilfabrik i Kastrup, meget involveret i opstarten af Dansk Plyds- og Møbelstoffabrik. På trods af de to firmaerne skulle være konkurrenter, var de nærmere hinandens nærmeste samarbejdspartner.
Bygningen er registreret i Nationalmuseets Industri database og er en af de sidste bygninger fra det industrielle Kastrup.
Det er en meget vigtig historie, Kastrup er nemlig det næstældste industriområde uden for København. Kastrup – sammen med resten af Amager – bliver også det område med flest fabrikker og flest ansatte i industrien i Københavns omegn, da Danmark bliver industrialiseret fra 1850 til 1900.
Kastrup havde altså engang både den næstældste og den største industri uden for København.
Dette GLEMMER DU er blad nr. 200 og er udkommet siden 1993.
Tilføjelse til side 15: Da Otto Sebbelov købte skødet i 1903, var det ejet af C.M. Larsen.
Rettelse: Carl Olesen A/S havde mærket Cotil, som dengang blev produceret på Plyssen.
 
Glemmer Du nr. 2, 2015
Nr. 2, 2015
Da alle fik en stemme - Grundloven af 1915
For 100 år siden blev Grundloven ændret. Det betød, at demokratiet reelt blev indført i Danmark – 66 år efter Grundloven var indført. Inden da var det først og fremmest rige og jordejere, der sad med magten. De demokratiske rettigheder gjaldt kun mænd, der havde fod under eget bord, ikke skyldte skat eller havde modtaget fattighjælp. Kun de havde stemmeret og kunne vælges.
De syv F’er havde ikke stemmeret. Det blev fruentimmer, fjolser, fanger, fattige, fallenter, fremmede og folkehold kaldt i folkemunde. Dertil var der jo aldersprivilegiet, som for Landstinget i starten betød, at kun mænd over 40 år kunne vælge og vælges – nogle blev oven i købet udpeget af kongen og således slet ikke valgt. I 1915 fik kvinder og tjenestefolk stemmeret til folketinget og landstinget.
Rettelse til side 2: Tekst og redaktion: Lone Palm Larsen.
 
Glemmer Du nr. 3, 2015
Nr. 3, 2015
Aldrig glemme - Anden Verdenskrig og befrielsen
I år er det 70 år siden befrielsen. Kun få er tilbage af dem, der var voksne under krigen, men vi vil aldrig glemme hverken det forfærdelige menneskesyn, som nazisterne stod for, eller de mange som kæmpede imod det – både i udlandet og i Danmark. Eller det store flertal, der heldigvis vendte det blinde øje til modstandsbevægelsens arbejde og som ikke hjalp det nazistiske styre ved at fortælle, hvad de vidste om flygtninge, sabotager og fiskernes sejlads med mennesker. I stedet advarede de, lod døren stå ulåst eller hjalp frihedskæmperne på andre måder.
Også i Tårnby var der mange modige kvinder og mænd. De sejlede flygtninge fra Kastrup til Sverige, husede de illegale og udførte sabotage. På gårdene var der gemt skydevåben, og en del af Amagerlands Skytteforening var med i styrken, der blev sat ind ved befrielsen af Danmark.
Supplerende oplysninger: På Saltværksvej mellem Æblerosevej og Terosevej ligger nogle rækkehuse, som under krigen også skulle være brugt af tyskerne til indkvartering - muligvis til officerer. Det blev dengang kaldt Svineryggen, som et øgenavn. Måske har der senere været flygtninge her også.
 
Glemmer Du nr. 4, 2015
Nr. 4, 2015
Parker i Tårnby - De grønne områder
De grønne områder udgør næsten halvdelen af Tårnby Kommunes areal. Og så er Saltholm ikke engang medregnet. I Tårnby er der marker og parker tillige med fine kyststrækninger mod øst og vest – og ikke at forglemme den store Naturpark Amager. I 2013 blev Tårnby Kommune da også udnævnt til Danmarks Friluftskommune.
I dette nummer af Glemmer Du fokuserer vi på parkerne, der som fine, grønne enklaver er integrerede i boligbebyggelsen rundt omkring i hele kommunen.
 
 
Glemmer Du nr. 5, 2015
Nr. 5, 2015
I Flensburgs fodspor - En tidsrejse gennem Kastrup
Carl Flensburgs glasfotografier fra omkring 1900 er blevet digitaliseret af Stads- og Lokalarkivet. Det er en af juvelerne i samlingen. Det er en spændende kilde til, hvordan det har været at leve omkring år 1900 – især i Kastrup. Flensburg har overvejende fotograferet de rige familier, der dengang var bestemmende både politisk og økonomisk.

I hvert enkelt fotografi er der så mange historier. For hver lille detalje vi får afsløret, er der nye spørgsmål og svar, der skal stilles og besvares.
De fleste af oplysningerne i teksten er fundet ved at observere fotografierne, bruge de hjælpemidler der er på arkivet og på arkivets hjemmeside – foruden at slægtsforske en lille smule i de forskellige familier.
Rettelse til side 6: Allerede før sønnen Carstens død omtaltes bygningen som Carstensminde. Det kan ses i folketællingen fra 1890. Kan også være opkaldt efter Carl Flensburgs far, der døde i tiden 1871-1872. I øvrigt hed næsten alle drengene i den familie Carsten og Carl.
Tilføjelse til side 8: Carl Monrad Larsen blev gift med den forrige bryggers barnebarn Marchen Caroline Sophie Nørregaard, hvis morfar var Martin Petersen.
Rettelse til side 10 billedteksten: Johannes Larsen blev født i 1858 - ikke 1856.
Rettelse til side 22-23: Købmanden i Alleen hed Vilhelm Hansen. Han var ikke den samme som Vilhelm Julius Hansen, som købte Skovly.

Nr. 6, 2015
Sump, slum og slotte - GF Pilely på Vestamager fortalt af Arne Pedersen
På Vestamager ligger nogle dejlige parcelhuse. Som område er Vestamager også et af de mere velstillede, men vejen dertil har været lang og sej. Før inddæmningen af det store landområde ved Kalvebod Strand, var området ofte oversvømmet og var derfor godt til græsning. Ideelt var Vestamager også til at realisere drømmen om et lille sommerhus eller kolonihavehus, fordi det var så tæt på København. Lufthavnens vokseværk og kampen om at høre til et byområde frem for et landområde gjorde, at vejen til de nutidige store parcelhuse var problemfyldt.
Arne Pedersen fra GF Pilely fortæller i Glemmer Du om en grundejers erfaringer og en grundejerforenings historie på Vestamager ud fra hans synsvinkel.
Rettelse til side 30: På foto B5518 er det ikke skrald, der graves ned, men sten som er fundet på grunden. Det skete i forbindelse med at græsplænen blev anlagt. Beboerne kunne ikke dengang komme af med sten, da der ingen containerpladser var.