Glemmer Du 2016

GLEMMER DU er Stads- og Lokalarkivets tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2016.
Glemmer Du nr. 1, 2016
Nr. 1, 2016
Kulturen i Tårnby - Plyssen, Svend Olsen og kulturen
I Tårnby Kommune er kultur- og fritidsområdet altid blevet prioriteret højt. Vi kan blandt andet prale af et arkiv stiftet i 1973, et kunstmuseum i 1977, et righoldigt udbud af malerier og skulpturer på kommunale institutioner og ikke mindst et brugerdrevet Udstillingscenter Plyssen. I år er det 20 år siden, at det gamle væveri blev et kulturcenter. I Glemmer Du skal vi høre lidt om de gamle væveribygningers nyere historie.
En af dem, der har fået kulturen til at spredes, har været Svend Olsen tidligere ekspeditionssekretær i Børne- og Kulturforvaltningen, nu pensionist. Arkivet vil gå på opdagelse i en ægte Amager-drengs kommunale karriere og samtidigt se på det felt, han har haft som sin boldgade.
 
Glemmer Du nr. 2, 2016
Nr. 2, 2016
Torkild Feldvoss - Borgmester fra 1970 til 1993
I Tårnby Kommune har der siden 1952, hvor kommunen skiftede fra ”landkommune” til ”købstadskommune”, været fire borgmestre. Før 1950 var titlen sognerådsformand, efter 1952 borgmester. Samtidig blev betegnelsen sogneråd ændret til kommunalbestyrelse.
Torkild Feldvoss blev født i Års den 13. december 1920. I 1930 flyttede han med sin familie til Kastrup. Han engagerede sig i politik og blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 1958. Torkild Feldvoss blev borgmester i 1970 - en post han bestred i knapt 24 år.
 
Glemmer Du nr. 3, 2016
Nr. 3, 2016
Ved Diget 28 - Gården og slægten
Selvom det er svært at se i dag, så har Kastrup også været en landsby. En af gårdene er bevaret og ejes af Tårnby Kommune – gården Ved Diget 28. Gården blev også kaldt Bernhard Larsens gård, selvom det i virkeligheden var hans kone og familien Gjertsen, der i to generationer før havde ejet gården. I lige linje var der fire slægtled, som ejede gården – kun tre af dem drev den som landbrug.
Før dem var gården også ejet af samme slægt – i tre generationer. Siden 1747 har gården altså kun være ejet af to slægter.
Rettelse til side 25 billedtekst: Der er tale om to forskellige gårde – Tovegård og Søndermarksgården, som også blev kaldt Den Hvide Gård. Begge gårde lå på Tovegårdsvej - senere Tovegårds Allé.
Læs hele skødet for salget i 1863
 
Glemmer Du nr. 4, 2016
Nr. 4, 2016
Theodor Philipsen - Forbindelse til Kastrup og Saltholm
Ofte er det bakkede landskab, den løvfældende skov og den blikstille sø det, som forbindes med naturskønhed. Det er det, kunstnere tit har kastet sig over. Men det flade landskab tilbyder noget ganske andet – lyset. Strålende, ubegrænset og rigt. Og lyset er vigtigt for impressionistiske malere. Lyset og dermed også skyggen, som får farverne til at forandre sig i løbet af dagen og året.
For maleren Theodor Philipsen var lyset på Saltholm noget særligt. Danmarks første og største impressionist hentede sine motiver blandt mennesker og dyr i de landlige omgivelser i Kastrup, Maglebylille og på Saltholm.
Rettelse til side 6: Christian Bothmann var forvalter på Kastrup Kalkværk.
Rettelse til side 18 billedtekst: Det er Pantheon i Rom.
 
Glemmer Du nr. 5, 2016
Nr. 5, 2016
Sundbyerne - Tårnbys tabte land, del 1
Engang hørte landsbyerne Sundbyvester og Sundbyøster til Tårnby. Efterhånden boede der ikke kun folk, der levede af jorden. Mange måtte sælge deres arbejdskraft i stedet for at dyrke deres egen jord. Tætheden på København og de billige bolig forhold uden for byen gjorde det muligt for fattige arbejdere at slå sig ned i Sundbyerne og samtidigt arbejde i København.
Gennem distriktslæge Feilbergs beskrivelser af forholdene under koleraepidemien i 1853 på Amager, kan vi se de særligt slemme forhold i Sundbyerne.
 
Glemmer Du nr. 6, 2016
Nr. 6, 2016
Sundbyerne - Tårnbys tabte land, del 2
Engang hørte Sundbyvester og Sundbyøster til Tårnby, men da hovedstaden flød over sine grænser, fik de to landsbyer mange af storbyens problemer. Særligt flyttede mange arbejdere til områdets små boliger med store konsekvenser for sundheden. Under koleraen i 1853 mistede mange livet. Det berettede Peder Svendsen Smidt om, da han udbedrede nogle af de dårlige veje.
Gennem Ida Johnsens erindringer blev Sundbyerne i 1870’erne belyst. Hun fik sat sygeplejen i system og fik på den måde hjulpet mange mindrebemidlede