Glemmer Du 2018

GLEMMER DU er Tårnby Stads- og Lokalarkivs tidsskrift. På siden kan du se dem, der bliver udgivet i 2018.
Glemmer Du nr. 1, 2018
Nr. 1, 2018
Gartner i Kastrup - Oluf Kristensen og hans slægt, del 1
Oluf Kristensen havde gartneriet Ny Kastrupgård, mens hans bror, Otto, havde Kastrupgård. Begge var sønner af fynboen Mathias Kristensen, som i Kastrup først havde ejet Ny Kastrupgård. Han overdrog gartneriet til Oluf og Otto i fællesskab i 1915.
Der kom nyt blod til Amager med de fynske gartnere, som prøvede lykken her på øen. Meget ofte blev gartnerne dog gift med lokale Amagerpiger, hvor slægten kan føres tilbage til hollænderne, der slog sig ned i Store Magleby, og til de danske bønder, der allerede var på Amager. Det var også tilfældet med Mathias Kristensen, som giftede sig med Oline Hansigne Hansen, som på sin fars side havde Amager-rødder langt tilbage. 
Læs mere om Oluf Kristensens slægt og hvordan deres gartnerier blev skabt.

Rettelse til side 8-9: Hun hedder Mathilde - ikke Mathilda jævnfør kirkebogen for hendes fødsel i 1820 i Asperup Sogn. Hun har muligvis været tjenestepige hos Trin Albrechtsdatter. 
Rettelse til side 11 under overskriften: Pieter Olsens far: Det er ikke Pieter Olsens far, men hans farfar og farmor - henholdsvis Bendt Jensen og Bodil Pedersdatter.

Glemmer Du nr. 2, 2018
Nr. 2, 2018
Gartner i Kastrup. Oluf Kristensen og hans slægt, del 2
Der kom nye dyrkningsmetoder og afgrøder til Amager med gartnerne i slutningen af 1800-tallet. Efterhånden blev Amagerbruget mindre udbredt. Mange af de unge mænd fra Amager kom i lære i de nye gartnerier på øen. Landskabet blev ændret fra marker med vekslende afgrøder, til et med mistbænke og drivhuse til kunstig drivning af frugt, grønt og urter. Der blev tillige drevet frø og blomsterløg frem. Der var endog dem der havde frugtplantager. 
Ny Kastrupgård var en del af den udvikling og ved at følge Oluf Kristensen gennem årene får vi et indblik i køb og salg af jord – og de kræfter som muliggjorde det. Det er muligt gennem hans levnedsberetninger. 
Læs mere om hvordan de uddannede gartnere ændrede dyrkningen af Amager og hvordan Kastrup langsomt gik fra landbrugsområde til moderne bebyggelse.
 
Glemmer Du nr. 3, 2018
Nr. 3, 2018
Naturpark Amager. Tårnbys grønne område mod vest 
Denne gang handler Glemmer Du om Vestamagers udvikling fra 1600-tallet frem til udpegningen som naturpark i 2015. 
Området er kendt for sit rige dyre- og fugleliv og naturparken skaber nye rekreative muligheder. Samtidig benyttes området i forbindelse med klimatilpasning, f.eks. til etablering af overløbsbassiner og diger til beskyttelse af Amager mod stormflod.
 
Glemmer Du nr. 4, 2018
Nr. 4, 2018
At løfte vægte i flok. Atlet Klubben Viking
Vægtløftning drejer sig om at løfte tunge vægte, men det handler også om smidighed og eksplosiv hurtighed. For AK Viking er det også blevet lig med at løfte socialt, at give muligheder til dem, der ikke har så mange. Som de siger i klubben: Vi har nogen af de bedste vægtløftere og vi har nogen af de værste – der skal være plads til både bredde og elite.
Læs mere om vægtløfterne og deres klub, hvor vi går frem og tilbage i tiden.
Tilføjelse: Det er muligt, at foreningen blev stiftet på en anden dag, der står: "AK Viking af den 23. november 1951" i lovene fra 1963.
 
Glemmer Du nr. 5, 2018
Nr. 5, 2018
Tårnby Bladet - Set gennem 25 år
I starten af 1993 blev der taget initiativ til at starte en bladforening i Tårnby. Ideen var, at foreningerne skulle have deres eget blad, hvor foreningsnyheder, begivenheder og meddelelser kunne bringes. Det lykkedes – og i år har Tårnby Bladet 25 års jubilæum, som formidler af fritid og kultur i kommunen. Derudover var og er der læsebreve, artikler og andet, der hører til en avis. Ønsket var groet frem efter lokalavisen KT-Posten blev nedlagt kort forinden.
 
Glemmer Du nr. 6, 2018
Nr. 6, 2018
Oktober 1943 - Danske jøders flugt til Sverige, del 1
I år er det 75 år siden, at store dele af den danske befolkning hjalp de danske jøder med at flygte til Sverige. De fleste blev bragt væk fra en skæbne i de nazistiske udryddelseslejre. Der var mange slags hjælpere, fra husmødre med madpakker, vognmænd med et transportmiddel, fiskere med en båd, husejere og virksomheder med et husly. Også i Kastrup var der mange, der hjalp.
Med dette Glemmer Du beskrives forskellige skæbner under den meget dramatiske flugt, som de danske jøder foretog i oktober 1943. De har alle en relation til Kastrup.
Tilføjelse: I 1943 var det K. Hansen, der var marketender i Sano på Syrefabriksvej. Han havde dengang telefon K661. Det kan ses af Westh's Telefonhaandbog fra 1943.
 
Glemmer Du nr. 7, 2018
Nr. 7, 2018
Oktober 1943 - Danske jøders flugt til Sverige, del 2
Der var ganske mange fra Kastrup, der hjalp de danske jøder med at flygte for 75 år siden. De udviste et stort mod og megen medmenneskelighed, da de trodsede den tyske besættelsesmagt. For mange har det været tabu at tale om flugten til Sverige. 
De danske jøder fandt det svært, fordi jøder fra andre lande havde været udsat for holocaust. Hjælperne fortalte ofte heller ingenting, da de ikke selv regnede det for noget, men ved at sabotere de nazistiske udryddelsesplaner udførte de også en slags modstandsarbejde. Det kan du læse om i Glemmer Du.