Glemmer Du 2020

GLEMMER DU er Tårnby Stads- og Lokalarkivs tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2020.
 

Nr. 1, 2020
Skrald - fra losseplads til forbrænding
Affald har man altid haft. Men man har ikke altid håndteret skrald på samme måde. I et moderne samfund er bortskaffelse af affald nødvendig, men usynlig – så længe det virker. Tårnby er historien om skraldet også historien om kommunens udvikling fra landkommune til moderne by. I dette nummer af Glemmer Du ser vi på affaldshåndteringen i tiden, indtil Amagerforbrændingen blev etableret.
Rettelse til side 15: På B8977ses fra venstre Marius Lorentzen, B.P. Bertelsen, Robert Pedersen og Poul E. Mortensen. 
Rettelse til side 24 - forkert billedtekst, årtal og billednummer: Firmaet Bates, der producerede sækkene til affald, havde i mange år en fabrik på Saltværksvej. Billedet her er fra 1983, samme år som fabrikken blev nedrevet. Fotograf: Kurt Haugaard. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8980
Rettelse til bagsiden: På foto B5518 er det ikke skrald, der graves ned, men sten som er fundet på grunden. Det skete i forbindelse med at græsplænen blev anlagt. Beboerne kunne ikke dengang komme af med sten, da der ingen containerpladser var.
 

Nr. 2, 2020
Træbarakkerne - Husvild på Ugandavej - del 2 
Boligmanglen var stadig stor i 1925 – selvom Søvang I lige var blevet bygget i Kastrup. Tårnby Sogneråd bevilligede penge til at opføre husvildebarakker ud fra arkitekt Svend Møllers skitser. Han tegnede i øvrigt mange andre bygninger for Tårnby – etageejendommene på Søvang Allé, Korsvejens Skole og Alderdomshjemmet i Tårnby.
I fortsættelsen om husvildebarakkerne går vi længere tilbage i tiden end i del 1 Glemmer Du nr. 2, 2019.

Ole Petersen har bidraget med erindringer fra sin barndom, hvor forældrene i 1942 boede i barakkerne. Desuden dykker vi ned kildematerialet fra området og finder små historier om dem der boede i barakkerne.