Glemmer Du 2020

GLEMMER DU er Tårnby Stads- og Lokalarkivs tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2020.
 

Nr. 1, 2020
Skrald - fra losseplads til forbrænding
Affald har man altid haft. Men man har ikke altid håndteret skrald på samme måde. I et moderne samfund er bortskaffelse af affald nødvendig, men usynlig – så længe det virker. Tårnby er historien om skraldet også historien om kommunens udvikling fra landkommune til moderne by. I dette nummer af Glemmer Du ser vi på affaldshåndteringen i tiden, indtil Amagerforbrændingen blev etableret.
Rettelse til side 15: På B8977ses fra venstre Marius Lorentzen, B.P. Bertelsen, Robert Pedersen og Poul E. Mortensen. 
Rettelse til side 24 - forkert billedtekst, årtal og billednummer: Firmaet Bates, der producerede sækkene til affald, havde i mange år en fabrik på Saltværksvej. Billedet her er fra 1983, samme år som fabrikken blev nedrevet. Fotograf: Kurt Haugaard. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8980
Rettelse til bagsiden: På foto B5518 er det ikke skrald, der graves ned, men sten som er fundet på grunden. Det skete i forbindelse med at græsplænen blev anlagt. Beboerne kunne ikke dengang komme af med sten, da der ingen containerpladser var.
 

Nr. 2, 2020
Træbarakkerne - Husvild på Ugandavej - del 2 
Boligmanglen var stadig stor i 1925 – selvom Søvang I lige var blevet bygget i Kastrup. Tårnby Sogneråd bevilligede penge til at opføre husvildebarakker ud fra arkitekt Svend Møllers skitser. Han tegnede i øvrigt mange andre bygninger for Tårnby – etageejendommene på Søvang Allé, Korsvejens Skole og Alderdomshjemmet i Tårnby.
I fortsættelsen om husvildebarakkerne går vi længere tilbage i tiden end i del 1 Glemmer Du nr. 2, 2019.

Ole Petersen har bidraget med erindringer fra sin barndom, hvor forældrene i 1942 boede i barakkerne. Desuden dykker vi ned kildematerialet fra området og finder små historier om dem, der boede i barakkerne.

Nr. 3, 2020
Sønderbro Teater - En del af amagernes teaterliv
Hvor gik amagerkanerne hen, når de gik ud? For rigtigt mange var det beværtninger, etablissemeneter og kroer, der lå på vejstrækningen fra Christianshavn til Amager. Det var den lige vej – den eneste vej – for Amagers bønder, husmænd, grønthandlere, gartnere og andet godtfolk efter et besøg til hovedstaden for at komme hjem til øen. 
På arkivet er der en del materiale om Sønderbro Teater og andre forlystelsessteder. Det er blev gemt – noget i 100 år – og senere givet som en del af Tårnbys underholdningshistorie. Gennem erindringsbidder, avisartikler og andet materiale får vi et indblik i teaterlivet.


Nr. 4, 2020
En ny historie - Nøragersminde Antenneforening
Radio og TV æraen har budt på mange nyskabelser, entusiaster og banebrydere. I dette Glemmer Du skal vi kigge på en forening med lokal pionerånd, der brød tv-monopolet i Danmark. Nøragersminde Antenneforening gik foran for at give beboerne i foreningens område deres selvvalgte radio- og tv-kanaler. Der var røre omkring udbuddet af kanaler i Danmark, og i efteråret 1988 mistede DR sin eneret og TV2 begyndte at sende.
Nøragersminde Antenneforening – forkortet NAF – var med til at ændre landskabet med antenneskoven i parcelhuskvarteret.
Historien er fortalt ud fra den første formands erindring om foreningsarbejdet, og de arkivalier som arkivet har modtaget angående antenneforeningen.
Rettelse: Titlen indeni bladet er desværre ikke blevet ændret i den trykte udgave.
Rettelse til side 20: Billedet er taget på en sidevej til Astridsvej - Nordstjerne Allé.

Nr. 5, 2020
En fabrik i Tårnby - Erling Jensen’s Maskinfabrik
En god forretningsidé, et patent og en plads i Tårnby Kommunes erhvervshistorie i over 50 år. Erling Jensen’s Maskinfabrik på Englandsvej havde udgangspunkt i en anden virksomhed, Triva. Her skabte Erling sammen med sin bror og en svoger en metalfabrik midt på Tårnby Torv. De tre var alle udlært på Vølund på Øresundsvej. 
I 1961 splittede Triva op i to, og Erling Jensen’s Maskinfabrik fortsatte med at producere valser i Tårnby Kommune.
Historien er baseret på fotografier og erindring af Jørgen Ole Bidstrup, der var ansat på fabrikken fra 1971 og indtil 2002.