Glemmer Du 2021

GLEMMER DU er Tårnby Stads- og Lokalarkivs tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2021.


Nr. 1, 2021
I fællesskab - 3F - En fagforening i tiden
I år kan den lokale afdleling af fagforeningen 3F holde 125 års jubilæum. Arbejdsmændenes Forbund for Kastrup og Omegn blev stiftet den 23. februar 1896 på Kastrup Kro. Inden da havde arbejdsmænd på nogle af Kastrups store arbejdspladser forsøgt at organisere sig, men dengang i begyndelsen af 1890'erne var organisationsretten ikke fri. De ufaglærte, der meldte sig ind i fagforeningen blev fyret og sortlistet, så de ikke kunne få arbejde et andet sted.
Få et udpluk af historier om fagforeningens kampe, foregangsmænd og en beskrivelse af enkelte arbejdsmændenes arbejdspladser i den første svære pionertid i dette nummer af Glemmer Du.

Nr. 2, 2021
Tjenestetyende - Set gennem en slægt
Som tyende havde man stillet sin arbejdskraft til rådighed for husbonden i en længere periode. Til gengæld for kost og logi samt lidt penge, tøj, udstyr eller andre vederlag.
Tyendeloven var fra 1854, den satte mange begrænsninger og regler for folk i tjeneste hos andre. Med Grundloven 1849 havde et fåtal opnået større frihed. Flertallet – særligt de besiddelsesløse – opnåede ingen forbedring. De kunne tjene til livets ophold som tyende hos et herskab, en mester eller hos en bonde uden mange rettigheder.
Først i 1905 blev en kommission nedsat for at finde en anden måde at regulere forholdet mellem tjenestefolk og herskab – ikke før 1921 blev Tyendelov afskaffet, og den ikke helt så kritisable Medhjælperlov trådte i dets sted.
Få fortalt historien om de tyendes forhold gennem en slægt i dette nummer af Glemmer Du.

Nr. 3, 2021
Stuefugle - Erindring om en hobby
Foreningslivet i Tårnby er og har været rigt og meget varieret. I dette nummer af Glemmer Du er det foreningen om stuefugle, der er i fokus. For Preben Lüchow Poulsen startede det hele med hans fars interesse for fugle fra før Anden Verdenskrig.
Da Preben var barn, blev han tidligt taget med, når fuglene skulle passes, eller hans far ville se en fugleudstilling. Interessen fortsatte, og det er blevet til mange oplevelser i foreningen Amager Stuekultur Forening og andre fugleforeninger. Foruden var han med til at arrangere talrige fugleudstillinger på Tårnby Rådhus.

Nr. 4, 2021
Hollænderkultur - På Amager i 500 år
Amager er noget helt særligt. En stærk lokalidentitet præger øen, og det får de respektive lokalsamfund til at skille sig ud fra hinanden. Ved første øjekast er der ikke meget, der knytter Amagerbrogade sammen med den gule by i Dragør, men går vi tilbage i historien, vil vi opdage, at de hollandske bønder i Store Magleby skabte forudsætningerne for en fælles lokalidentitet.
Hollænderne blev inviteret til Danmark i 1521, og i de følgende århundreder prægede de Amager med deres knowhow, klædedragt og traditioner. I begyndelsen af det 20. århundrede kom samfundsstrukturen under forandring. Moderniteten vandt frem, og da hollænderkulturen mistede sin betydning, skulle det historiske minde fejres. 400-års jubilæet i 1921 var en amagerbegivenhed. I 2021 er det udelukkende Dragør Kommune, der tænker jubilæum.

Nr. 5, 2021
I Generationer - På Volmer Kjærs Allé
Johnna Kollenberg Baggers har beskæftiget sig med sin families historie i Tårnby Villaby. Her har tre generationer, fra 1904 til 1968, ejet det samme hus. De har fulgt udviklingen – fra området var helt nybygget og til flere moderne faciliteter sneg sig ind.
Det er også beretningen om, hvordan nødvendigheden har afgjort, hvor mange der boede i villaen på Volmer Kjærs Allé. Til tider har der boet en generation i hvert af de tre værelser i stueetagen, mens førstesalen blev lejet ud.
Huset på Volmer Kjærs Allé 28 står stadig sammen med de andre af villabyens huse. Tårnby Kommune ønsker at bevare det særegne område, så det fortsat kan opleves som en samlet villaby.
Her er Johnnas fortælling om villabyen med en kort indledning for hvert afsnit