Glemmer Du 2022

Dansk
GLEMMER DU er Tårnby Stads- og Lokalarkivs tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2022.

Nr. 1, 2022
Kastrupgård - en lokalhistorisk guide
Et besøg på Kastrupgård kan fortælle en god del af historien om Tårnby Kommune efter 1750. Særligt for Kastrup med den begyndende industrialisering som et af de første områder i Danmark. Det er også historien om enevælden, privilegier til de få og en ulige verdenshandel, hvor slaver i Vestindien producerede sukker.
Det industrielle begyndte, da Jacob Fortling byggede Kastrup Værk med sine mange virksomheder. Han opførte samtidigt Kastrupgård.
Du kan læse om nedslag i kulturhistorien om det forandrede og særlige ved Kastrupgård. Glemmer Du handler om, hvordan vejen blev ændret, gårdrækken brudt og om portens og hovedbygningens detaljer. 
Foruden får du beskrevet nogle af Tårnby Kommunes udstillingsgenstande, der er deponeret i hovedbygningen: Sirupskrukken fra sukkerproduktionen i Vestindien, Fortlings fajance og busten af kong Frederik V samt samlingen af Theodor Philipsens værker.
 

Numre af Glemmer Du, der endnu ikke er udkommet eller skrevet.

Nr. 2, 2022

Nr. 3, 2022

Nr. 4, 2022

Nr. 5, 2022

Nr. 6, 2022