Detailhandel omkring 1900

Læs om to forskellige forretninger omkring år 1900 - én på den nuværende Nordmarksvej og én på den nuværende Kastruplundgade.

Detailhandel i Kastrup

Der har været detailhandel mange steder rundt i Tårnby omkring 1900, men selvfølgelig først og fremmest i det vi nu kender som Kastruplundgade. Gadens navn er dog af nyere dato og er sammenlagt af tidligere vejstrækninger. Delen ved Kastrup Kirke hed tidligere Kastrupgade - ikke at forveksle med Kastrupvej.
Der var flest butikker i Kastrup, da der ikke var så megen selvforsyning, som i husene og gårdene i de andre landsbyer i Tårnby.

Handelsgade

Gadernes navne lå ikke helt fast omkring år 1900. Det kan ses af det historiske materiale, der er fra tiden f.eks. folketællingen 1901 og forsikringsprotokoller.

Kort over Kastruplundgade 1895-1940
De to veje som danner et T på kortet er: øverst Saltværksvej og nedad Kastruplundgade. På kortet ses både Kirken og Kastruplund tegnet ind.
Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen, Historisk kort over Kastrup 1898-1940. Udsnit med Kastruplundgade.
 

Matrikel 3ce af Kastrup på venstre hjørne af Kastruplundgade og Saltværksvej var viktualieforretning. Se kortet. Inden da havde der været høker - helt fra 1860. Huset her blev kaldt Rosendal og her lå en mindre etageejendom. Matriklen hedder nu 3z. 

Matrikel 5c af Kastrup på højre hjørne af Nordmarksvej og Saltværksvej blev i folketællingen 1901 opgivet til at være på Kastrupgade, som ellers er Kastruplundgade. Se kortet. Huset her blev kaldt Lønnen. Der er nu tankstation.

De to grunde husede detailforretninger af ret forskellige karakter. En var specialforretning med vin og en anden var med mere almindelige varer til brug for arbejderne i kvarteret.

Colonial, Vin og Delikatessehandel

Her ses Peter Hansens Colonial, Vin & Delikatessehandel. Den lå i den nuværende Kastruplundgade. Huset var med tegltag og i grundmuret sten. Øverst står anno 1859-1908 og navnet på bygningen: Rosendal.

Her havde Peter Jens Hansen sin forretning fra omkring 1915. Han var født den 30. maj 1873 og døde den 11. juli 1936. Han var søn af Hans Peter Andreas Hansen og Marchen Cornelius Palm i Dragør. Den 19. oktober 1921 var det viktualiehandler A. P. Sørensen, der ejede huset og havde tegnet forsikringen.

Peter Hansens Colonial Vin og Delikatessehandel

Her ses formentlig Peter Jens Hansen foran sin forretning sammen med sin familie ca. 1915. Han står ikke i Vejviseren for 1915-1916. Han har da også først tegnet en forsikring pr. den 18. juli 1917. Det er sikkert på dette tidspunkt, han bliver ejer af forretningen og huset. 
Postkort. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B211

C. Larsens Detailhandel

C. Larsens Detailhandel lå på hjørnet af Nordmarksvej og Saltværksvej. Jens Peter Andersen var ejeren af huset i 1901, men det var lejeren Christen Larsen, der havde forretningen i Lønnen. Det er dog næppe ham på billedet, da Christen blev født i 1827. Hans kone, Inger Christine Paulsen, levede også i 1901, og hun var født i 1833. Måske er de voksne på fotografiet datteren Anna Emilie født i 1875 og sønnen Valdemar født i 1867.

Foruden husejer var Jens Peter Andersen også opgivet til at være bryggeriarbejder.

Du kan se oplysningerne i folketællingen i 1901, som er på en database, du kan søge på. I folketællingen er adressen opgivet til at være på Kastrupgade, men det må være et markedsføringstrick. Det var personerne selv, der fortalte, hvad der skulle stå i optællingen.

Lønnen på Nordmarksvej

C. Larsens Detailhandel er formentlig fotograferet omkring år 1900.
Fotograf: Carl Flensburg.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv