Krige

Læs artikler om livet på Amager under Besættelsen og under andre krigsperioder samt en smule om fred. Læs blandt andet om Den russisk-japanske krig indflydelse på Tårnby, om konsekvensen af nederlaget i 1864 og om englændernes terrorbombning af København og de problemer det gav for borgerne i Tårnby - og på Saltholm.

Amager i krigene

Amagers tætte placering på København og strategiske betydning i Øresund har ofte betydet, at øen er blevet inddraget i krige. Eksempelvis under krigene med svenskerne blev gårde og høst brændt af. Det kan du læse mere om i Glemmer Du - Tårnby Kommunes lokalhistoriske tidsskrift.

Fred

Mindesten for de fredsbevarende styrker

Anden Verdenskrig

Befrielsen
Besættelsen og mindestene
Bombing af Kastrup Lufthavn i 1945
Farlig brand i Maglebylille den 7. maj 1944
Folkeregistret blev bortført i 1944

Krige Sidebillede

Tysk soldat bevogter ved Amager Landevej 44-46 i 1944-1945. Der var beboet af tyske flygtninge. Ejendommen blev kaldt for "abeburet" - navnet viser den distance, der blev taget til de tyske flygtninge bag ved hegnet. Fotograferet 1944-1945.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B313

Første Verdenskrig

Du kan også læse om Amagers påvirkning af Første Verdenskrig

Glemmer Du 2014
Glemmer Du 2014

Læs om Første Verdenskrig i del 1 Amager forberedte sig til krig og del 2 Amager i krigstøjet

Læs mere om ubådens folis i 1915 - ulykken havde nær bragt Danmark ind i Første Verdenskrig.

Den russisk-japanske krig

I februar 1904 brød krigen ud mellem de to parter. Da England støttede Japan og Tyskland støttede Rusland, følte Danmark sig foranlediget til at befæste Saltholm.

Du kan læse mere om japansk-russiske krig i bogen om Saltholm på side 27-29.

Nederlaget i 1864

Efter nederlaget i 1864 til Preussen, hvor Danmarks grænse mod syd kom helt op til Kongeåen, skete der en frivillige mobilisering og oprettelse af lokale skytteforeninger. Også på øen blev en forening med fomål at kunne forsvare Danmark til at se dagens lys - Amagerlands Skytteforening.

Englændernes angreb

Københavns bombardement i 1807