Krige

Dansk
Arkivet indeholder mange historier. Du kan her læse en række mindre artikler med relation til livet på Amager under Besættelsen og andre krigsperioder samt en smule om fred.

Amager i krigene

Amagers tætte placering på København og strategiske betydning i Øresund har ofte betydet, at øen er blevet inddraget i krige. Eksempelvis under krigene med svenskerne blev gårde og høst brændt af. Det kan du læse mere om i Glemmer Du - Tårnby Kommunes lokalhistoriske tidsskrift.

Englændernes angreb

Københavns bombardement i 1807

Anden Verdenskrig

Besættelsen
Besættelsen og mindestene
Bombing af Kastrup Lufthavn i 1945
Farlig brand i Maglebylille den 7. maj 1944
Folkeregistret blev bortført i 1944
Nazi-inspireret forbund virker stadig videre

Krige Sidebillede

Tysk soldat bevogter ved Amager Landevej 44-46 i 1944-1945. Der var beboet af tyske flygtninge. Ejendommen blev kaldt for "abeburet" - navnet viser den distance, der blev taget til tyskerne bag ved hegnet. Fotograferet 1944-1945.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B313

Den russisk-japanske krig

I februar 1904 brød krigen ud mellem de to parter. Da England støttede Japan og Tyskland støttede Rusland, følte Danmark sig foranlediget til at befæste Saltholm.

Du kan læse mere i bogen om Saltholm.

Første Verdenskrig

Du kan også læse om Amagers påvirkning af Første Verdenskrig

Læs om Første Verdenskrig i del 1 Amager forberedte sig til krig og del 2 Amager i krigstøjet

Læs mere om ubådens folis i 1915 - ulykken havde nær bragt Danmark ind i Første Verdenskrig.

Fred

FN blev oprettet den 24. oktober 1945 for at bevare den fred der lige var blevet opnået efter Anden Verdenskrig. På Englandsvej ikke langt fra Tårnby Vandtårn er en stor rosafarvet mindesten i et rosenbed under et smukt gammelt træ. Det er markeret på vej, alle skulle benytte for at komme på den gamle lufthavnsvej.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv
Mindestenen sat i 1995 i anledningen af FN's 50 år til ære for de deltagende i FN's fredsbevarende tjeneste.
Rundt om stenen er sat hvide roser, når ellers de blomstrer. Fotograferet maj 2020.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
 

På kobberpladen står:
Peace-keeper Rose
Forenede Nationer
1945 - 1995
Til ære for personel der har deltaget i FN's fredsbevarende tjeneste
FN-soldaterforeningen DE BLÅ BARETTER
24. oktober 1995