Amagerlands Skytteforening

Amagerlands Skytteforening er en af de ældste foreninger i Tårnby Kommune. Den er stiftet i 1868 - tilskyndet af nedlaget i 1864 til Preussen.

Indbydelse til Amagerlands Skytteforenings stiftelse februar 1868

Da det maa ansees for ønskeligt, at der paa Amager, i Lighed med, hvad der har fundet Sted i de fleste andre Egne af Landet, danner sig en Skytteforening med det formaal for Øje, ved Uddannelse i Riffelskydning at søge at bibringe saa mange som muligt af den vaabenføre Befolkning en saadan Færdighed i brugen af Skydevaaben, at de paa fyldestgjørende Maade ville kunne yde, hvad de formaae til Fædrelandets Forsvar, indbyde vi undertegnede enhver af hvilkensomhelst Stilling og Alder, som ønsker at indtræde i en saadan Forening, eller som interesserer sig for dens Fremme, til et Møde i Ny Kro Søndagen den 1. marts d.A. Kl. 4 Eftermiddag.

I særdeleshed henledes deres Opmærksomhed herpaa, som endnu ikke have opfyldt deres Værnepligt. Kontingentet vil blive, foruden et Indskud af Tre Mark, Skytter under 26 Aar, 1 Rigsdaler aarlig, for Skytter over 26 Aar, 2 Rigsdaler aarlig, ikke-skydende Medlemmer, efter Behag.

Kilde:
Gerhard Taarnby: Amagerlands Skytteforenings historie gennem 100 år

Læs mere om Amagerlands Skytteforening

Du kan læse mere om skytteforeningen i Tårnby Kommunes lokalhistoriske blad - Glemmer Du - i Nr. 1, 1996 Skytteforeninger og i Nr. 5, 2015 I Flensburgs Fodspor blandt andet om snedkermester Troels Døllner, der i 1952 blev æresmedlem og fik hæderstegn - ligesom også fabrikant Carl Flensburg fik i 1931.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3951
Peter Jacob Petersen - skoleinspektør - og æresmedlem af Amagerlands Skytteforening i 1918. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3951