Befrielsen

Befrielsen med lys i vinduet, hvor du kan se rådhuset med lys fra 1985. Du kan også se hvor du kan lægge blomster ved forskellige mindestene. Tillige er de numre af det lokalhistoriske tidsskrift, Glemmer Du, der handler om Anden Verdenskrig og de danske jøders flugt til Sverige samlet her.

Befrielsen - set fra Tårnby Kommune

Hvert år mindes vi dengang, at Danmark blev befriet. Vi tænder lys i vinduet den 4. maj for at fejre, at mørket fra besættelsen forsvandt, og freden kom.

Tidslinje for befrielsen

Den 4. maj 1945 befrielsesbudskabet kan høres i den illegale radio kl. 20.37.
Den 5. maj 1945 den tyske kapitulation trådte i kraft kl. 8 om morgenen.
Den 5. maj 1945 den britiske generalmaj Dewing og 100 faldskræmssoldater landede i Københavns Lufthavn i Kastrup kl. 16.32.
Den 12. maj 1945 den britiske faltmarskal Montgomery ankom med fly til Københavns Lufthavn i Kastrup ved middagstid. Han og engelske tropper kørt i triumftog gennem Tårnby Kommune ind til København.

Mindedag i 1985

Lørdag den 4. maj 1985 kl. 20.37 blev der tændt lys i vinduerne på Tårnby Rådhus og Tårnby Politistation. Det var 40-året for befrielsen, der blev markeret mange offentlige steder og i private hjem.
Du kan se det stemningsfyldte billede af Tårnbys smukke rådhus med tre lys i hvert vindue. Det blev bragt i KT Posten tirsdag den 7. maj 1985.

En blomst for freden og befrielsen

Mandag den 4. maj var det 75 år siden Danmark atter blev frit, efter Tyskland besatte landet den 9. april 1940.
For at mindes i en tid, hvor vi ikke kunne samles til fælles sang, kransenedlæggelser og andre højtideligheder, kunne der i stedet lægges en blomst ved kommunens lokale mindesteder.

I Tårnby Kommune kunne du blandt andet lægge blomster ved et af fire forskellige steder. Til det har arkivet fået et kort, så du kan finde et mindested i nærheden af, hvor du bor.

 Læg en blomst i dit lokalområde - se mindesteder på kortet


Vil du ære dem, der kæmpede for freden, friheden og fællesskabet?
Læg en blomst i dit lokalområde
Blomsterne kan være røde, hvide og blå ligesom de allieredes farver eller som modstandsbevægelsens farver, hvide som fredens farve eller måske røde og hvide som Dannebrog.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, kan du læse meget mere i det lokalhistoriske tidsskrift Glemmer Du om Anden Verdenskrig - besættelsen, modstanden og befrielsen  samt flugten i Tårnby Kommune.

Glemmer Du nr. 6, 2018 Nr. 6, 2018
Oktober 1943 - Danske jøders flugt til Sverige, del 1

Glemmer Du nr. 7, 2018 Nr. 7, 2018
Oktober 1943 - Danske jøders flugt til Sverige, del 2

Glemmer Du 2015Nr. 3, 2015
Aldrig glemme - Anden Verdenskrig og befrielsen

Glemmer Du nr. 3, 2010 Nr. 3, 2010
Præstedatteren & Besættelsen

Glemmer Du 2000Nr. 2, 2000
Øresundsposten - 1. del
En ”gammel” modstandsmand fortæller

Glemmer Du nr. 3, 2000 Nr. 3, 2000
Øresundsposten - 2. del
En ”gammel” modstandsmand fortæller

Glemmer Du nr. 4, 1999Nr. 4, 1999
På flugt over sundet med Kastrup-fiskere