Mindesten for de fredsbevarende styrker

Fred og fredsbevarende styrker har en mindesten på Englandsvej tæt ved Tårnbys vandtårn. Stenen er sat til ære for dem, der har deltaget i FN's fredsbevarende tjeneste.

Mindestenen på Englandsvej

FN blev oprettet den 24. oktober 1945 for at bevare den fred, der lige var blevet opnået efter Anden Verdenskrig. På Englandsvej ikke langt fra Tårnby Vandtårn er en stor rosafarvet mindesten i et rosenbed under et smukt gammelt træ. Det er markeret på vejen, alle skulle benytte for at komme på den gamle lufthavnsvej.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv
Mindestenen sat i 1995 i anledningen af FN's 50 år til ære for de deltagende i FN's fredsbevarende tjeneste.
Rundt om stenen er sat hvide roser, når ellers de blomstrer. Fotograferet maj 2020.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
 

På kobberpladen står:
Peace-keeper Rose
Forenede Nationer
1945 - 1995
Til ære for personel der har deltaget i FN's fredsbevarende tjeneste
FN-soldaterforeningen DE BLÅ BARETTER
24. oktober 1995