Kunstnere om Amager

Dansk
Se nærmere på forskellige kunstneres forhold til Amager - blandt forfattere, kunstmalere og filminstruktører.

I kunsten

Forskellige kunstnere har portrætteret Amager på deres måde. Både blandt forfattere og malere har Amagers flade landskab og det landlige miljø interesseret dem og har ofte tilskyndet kunstnerne til stor kunst. 

Forfattere om Amager

Også Ludvig Holberg har skrevet om Amager blandt andet i Danmarks Riges Historie fra 1735, hvor han fortæller om svenskernes angreb på København ved til sidst at gå i land på Amager i 1658.
I skuespillet Barselsstuen fra 1724 omtales Amager - på en lidt morsom måde - i første scene.
"Men disse barselsstuer er rent ravgale. Her skal først et hundrede mennesker gives til kende - som et stort vidnuer, at Hans Hansen eller Jespersen har gjort det mesterstykke ved sin kone  - som enhver bonde på Amager kan gøre ham efter - og skaffet henden, enten ved sig selv eller i det ringeste ved en anden, en søn eller en datter, til hvilket vidunder at se de skal komme derhen [dvs. til barselsstuen] ..."

Adam Oehlenschläger
H.C. Andersens rejser til fods
Herman Bang og Amager
Johannes Louise Heiberg

Kunstmalere om Amager

Johannes Anthon Gerhardt
Theodor Philipsen - impressionistisk maler på Amager og Salholm
Maleren Aksel Martin Lassen

Køer på Vestamager 1930

Mange kunstnere er blevet inspireret af Amagers flade landsskab på trods af, at landskab med træer, bakker og snoede åer var idealet. Fotoet er taget i 1930.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1463

Film​

Tårnby som kulisse

Fra filmen Ta lidt solskin

Fra Løjtegårdsskolens inspektørkontor i 1969. Her blev en scene til filmen "Ta' lidt solskin" optaget.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B4904