Natur og grønne områder

Dansk
Arkivet indeholder mange historier. Du kan her læse en række mindre artikler om natur og grønne områder.

Det grønne Tårnby

Naturen er en stor del af Tårnby Kommune - Saltholm og Naturpark Amager som de virkelig store områder, men også parker og grønne arealer har kommunen meget af. 

Tårnby Bypark

 

Amager-idyl, der forsvinder anno 1944
Havekolonier 1954
Saltholm - tidslinje
Stormflod - vand og vejr

Træer i Tårnby

Arkivet har samlet en række historier om træer i kommunen. Har du også et særligt træ, så kan du skrive til arkivet om det.

Ahorntræet ved Tinggården
Bøgetræet på Astridsvej - Jennys træ
Egetræet til Dronning Margrethe​
Kastanjetræet på Løjtegård

Efterlysning

Lige nu vil arkivet gerne have at vide, hvor præcist der er hvidtjørn og rødtjørn - både enkeltstående træer og som hegn - rundt om i kommunen.

Tømmerupvej

Tømmerupvej i Tømmerup med de stynede gamle træer langs vejen i 2013. Et stykke natur, der hører
landsbyer til.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Se mere om Tårnby Kommunes politik om træer