Natur og grønne områder

Om det grønne Tårnby kan du kan en række mindre artikler om særlige træer, naturen på den flade ø og de små og store grønne områder.

Det grønne Tårnby

Naturen er en stor del af Tårnby Kommune - Saltholm og Naturpark Amager som de virkelig store områder, men også parker og grønne arealer har kommunen meget af. Du kan læse mere om Saltholm og Naturpark Amager under punktet Se din kommunes seværdigheder.

Tårnby Bypark


Maglebylilles idyl i 1944
Stormflod - vand og vejr
Vejtræer i Tårnby Kommune

Speciele træer i Tårnby

Arkivet har samlet en række historier om træer i kommunen. Har du også et særligt træ, så kan du skrive til arkivet om det.

Ahorntræet ved Tinggården
Bøgetræet på Astridsvej - Jennys træ
Egetræet til Dronning Margrethe​
Kastanjetræet på Løjtegård

Efterlysning

Lige nu vil arkivet gerne have at vide, hvor præcist der er hvidtjørn og rødtjørn - både enkeltstående træer og som hegn - rundt om i kommunen.

Tømmerupvej

Tømmerupvej i Tømmerup med de stynede gamle træer langs vejen i 2013. Et stykke natur, der forbinder landsbyerne med krogede veje.

Se mere om Tårnby Kommunes politik om træer