Stormflod - vand og vejr

Du kan her læse lidt om havets indflydelse på den flade ø - Amager. Storm og vandmasser har været en del af Tårnbys historie, da Amager ligger tæt på havets overflade.

Stormflod - vand og vejr

Oversvømmelse, 100 års begivenhed og stormflod er ikke noget nyt. Det har Tårnby været udsat før. Vandåret 1927 gav også våde marker og oversvømmede veje.
Her er et par af de fotografier det dengang afstedkom.

Højgaard i Tømmerup i 1927

Højgaard i Tømmerup ses i baggrunden med oversvømmede marker i 1927.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1710

Englandsvej ud for Tårnby Kirkegård

På Englandsvej ud for Tårnby Kirkegård var præstekæret oversvømmet. Fotoet fra vandåret 1927.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1833

Du kan se flere fotografier af oversvømmelse i Tårnby på arkiv.dk.

Hvis du har fotografier fra Tårnby Kommune om vandstanden og stormfloden i 2017, må du meget gerne sende dem til arkivet på arkiv.hb@taarnby.dk

Du kan læse mere om tidligere tiders oversvømmelser i Tårnby Stads- og Lokalarkivs lokalhistoriske tidsskrift, Glemmer Du.

Du kan læse mere om storm- og vandskader i lokalhistoriske blad Glemmer Du nr. 8, 2002 – Storm over Amager & Saltholm.

Du kan læse mere om vand i Tårnbys lokalhistoriske blad Glemmer Du nr. 9, 2007 – Pumpelaug & Ellehammers Vandløfter.