Ahorntræet ved Tinggården

Dansk
I Tårnby landsby stod et gammelt ahorntræ - læs mere om træet på Vestre Bygade.

Træet på gårdspladsen

Ved en af Tårnby landsbys ældste landboejendomme stod et flot gammelt træ. Det klædte stuehuset på. Træet er blevet fældet, da gården skal sættes i stand. Ahorntræets rødder ligger højt, så de var på vej ind i huset.
Bygherren har fået påbud om at plante et nyt Ahorntræ på gårdspladsen.

De karakteriske træer på gårdspladsen eller ved muren har begrønnet de tætliggende landboejendomme før i tiden. 
Træet har også givet skygge om sommeren og været et samlingspunkt. Om vinteren har træerne givet ly for blæsten.
Da nogle af gårdene flyttede væk fra Tårnby landsby, som f.eks. Allégården på Tårnbyvej, blev der ofte anlagt en allé, der bød velkommen hen til den nye gård. Alleen kunne være af ahorn eller poppel.

Tinggården i 2017

At det kaldes Tinggården er en tilsnigelse, da det er angivet som et husmandssted med jord i folketællingerne.  Tinggården lå foruden i gruppen af husmandssteder bag Tårnby Kirke, hvorimod gårdene lå række ud til det der nu hedder Englandsvej.

Træet er en del af løn-familien, og har det bedst i god næringsholdig muldjord. Om efteråret bliver bladene flotte gule og gør det godt som et prydtræ. Man mener, at ahorn-træer er kommet til Danmark i 1700-tallet. Hvornår træet var blevet plantet vides ikke, men arkivet har kendskab til et foto, hvor træet allerede i 1975 var imponerende stort med en rund trækrone.

Englandsvej ud for Tårnby Kirkegård
Englandsvej ved Tårnby Kirke i 1927 - et såkaldt vandår. Gadekæret var løbet over alle bredder. Fotografiet afslører også de mange træer, der karakteriserede landsbylivet i Tårnby.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1833


Kilde: Tårnby Landsby - historie og bygningsregistrant af Karl-Erik Frandsen. 1989.