Sognepræster ved Tårnby Kirke

Arkivet har en ufuldstændig fortegnelse over sognepræster i Tårnby Sogn fra 1538 til 1986. De er opstillet efter, hvornår de er begyndt som sognepræst.

Sognepræster ved Tårnby Kirke fra 1538 til 1986

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1342
Lambert Daniel Bruun blev i 1791 sognepræst ved Tårnby Kirke.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1342
 

1538 - 1542 Laurids Persen
1542 - 1566 Lars Nielsen
1566 - 1579 Jørgen Knudsen
1579 - 1600 Jørgen Nielsen Richardsen
1600 - 1605 Lavrits Clausen Flember Scavenius
1605 - 1639 Prof. Clavs Hansen Jeger
1639 - 1669 Hans Clausen Jeger
1669 - 1691 Mag. Laurits Hansen Grønbech
1691 - 1701 Hans Poulsen Fyhn
1701 - 1711 Prof. Esaias Fleischer
1711 - 1720 Mag. Folchmar Danchel
1720 - 1726 Prof. Mathias Anchersen
1726 - 1757 Prof. Hans Wandall
1757 - 1761 Prof. mag. Christopher Wøldike
1761 - 1788 Niels Randulph With
1788 - 1791 Morten Munch
1791 - 1839 Konsistorialraad Lambert Daniel Bruun
1839 - 1850 Peter Rosenstand Wøldicke
1850 - 1854 Jørgen Hjort Lautrup
1854 - 1862 Johan Carl Johansen
1862 - 1865 Niels Munk Plum
1865 - 1878 Peder Andreas Frederik Theilade
1878 - 1906 Henrik Adolph Krøyer
1907 - 1926 Poul Vibæk - han døde den 3. februar 1935 i Tårnby, han blev bisat fra Sundby Krematorium af Provst Balle fra København den 6. februar 1935. Poul Vibæk var gift med Severine Marie Henriksen fra Tårnby.
1927 - 1962 Mogens Strunge
1962 - 1980 Johs. M. Nielsen
1981 -  Andreas Woller

Pastor Krøyer

Pastor Henrik Adolph Krøyer i Tårnby Kirke. Han var præst fra 1878 til 1906 - også for Kastrup Kirke, da den blev bygget i 1884.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkivet, B7213