Skolerne i Tårnby

Der er rigtig meget læsestof om skoleforholdene gennem tiderne. Klassefotografier fra de forskellige skoler kan du også se.

Skolernes historie

Du har mange muligheder for at læse om din og andres skolegang i Tårnby Kommune. Du kan blandt andet læse i det lokalhistoriske blad - kaldet Glemmer Du - om skoler.  Du kan søge i oversigten ved at trykke de to taster samtidigt: Ctrl f og ordet du vil søge på: skole.

Skolehistoriske bøger

Du kan læse meget mere om Tårnby Kommunes skolevæsen i de skolehistoriske bøger, som er udkommet i fire bind. Du kan købe eller låne bøgerne på Tårnby Kommunebiblioteker. Du kan også downloade de fire skolehistoriske bøger. Her kan du læse om meget mere end folkeskolerne, men også tandpleje, lejrskole, aftenskole, teknisk skole og mange andre emner.

Skolen i de syv landsbyer
Bog om skolehistorie
Bog om skolehistorie - bind 3
Bog om skolehistorie

 

Se skolefotos og andre fotografier af skolerne

På arkiv.dk kan du se fotografier fra din skole og af dine skolekamerater. Du er meget velkommen til at sende flere oplysninger til arkivet om, hvem der er på skolefotoet, hvis du genkender nogen. Du skal bare søge på arkiv.dk og trykke på ikonet med kovolutten, så kan du skrive kommentarer direkte til arkivet om det enkelte foto.

Vil du se på fotografier fra
Kastrup Skole
Kastrupgårdsskolen
 - skolen blev lagt på jord fra Ny Kastrupgårds jord
Korsvejens Skole
Løjtegårdsskolen - placeret på noget af Løjtegårds jord
Nordregårdsskolen - Nordregård har lagt jord og navn til skolen
Pilegårdsskolen - en udstykning fra Pilegården blev brugt til skolen
Skelgårdsskolen - her var det noget af Skelgårdens jord, der blev brugt til at placere en ny skole
Skottegårdsskolen - lå på jord fra Skottegården
Tårnby Skole
Tårnbygårdsskolen

Kastrupgårdsskolen

På elevernes først skoledag på Kastrupgårdsskolen bydes alle velkommen. Fotograferet omkring 1970 til 1975.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1663