Steder og veje

Interesserer du dig for vejnavne og historierne om dem, så skal du se her. Gamle vejnavne, de mange alleer og stedernes lokalhistorie kan du kan læse meget mere om.

Vejenes historie

Mange ældre veje har en lokal historie bag vejnavnet. I nyere parcelhuskvarterer er der ofte et tema bag vejnavnet - det kan være en blomstertype, en gruppe lande, berømte højskoler for at nævne nogle der er brugt her i kommunen.

En af forklaringer til, at Tårnby kommune har så mange veje, der hedder Allé, kan ses i kommunens papirer om vejnavne. Det passede nemlig Københavns Kommune bedst, hvis vejnavenen ikke lignede deres for meget. Mange af disse alleer lever da også op til at have grønne vejtræer på begge sider.

Gamle vejnavne

Nordre Bygade er nuværende Nordmarksvej - formentlig har vejen fået navn efter Kastrup Nordmark. Før udskiftningen havde de enkelte landsbyers marker deres helt særlige navne, så landbrugerne kunne tale om, hvor de skulle pløje, så og høste. Se C. Nyrop: Fredens Mølle side 190 for en henvisning til dette mark stykke, som lå ved den nuværende Syrefabriksvej. Det har været jorden, som hørte til gård nr. 1 i Kastrup efter udskiftningen. Marken lå tæt mod Sundbyøsters jord. Et andet stykke af jord tilhørende gård nr. 1 lå mellem Saltværksvej og Alleen.
Søndre Bygade er nuværende Ved Stationen.
Søndermarksvej hedder nu Skøjtevej. Søndermarksvej er i modsætning til Nordmarksvej - begge vejes placering er set i forhold til gårdrække i Kastrup landsby.

Kortture om vejnavne

Du kan se nogle veje på et kort og læse om vejnavnets historie.

Du kan læse om nogle af de mange veje, der i 1926 skiftede navn: Andre veje. Foruden kan du læse mere om Veje med en gammel historie og Veje opkaldt efter flyvere hvor der er samlet flere historier om vejenavne.
Du kan også læse om oprindelsen bag Tårnby og nogle af de andre stednavne i kommunen.
Da Tårnby Villaby blev bygget omkring 1900 hørte området til Tårnby landsby, deraf navnet. Senere kom det til at høre til Kastrup. 

Kastrup

Carls Minde
C.M. Larsens Allé
Crilles Tønnesen Allé
Hans Nissens Vej
Harald Jastraus Allé
Helmer Søgårds Allé
Jacob Fortlingsvej
Jeff Hammelevs Allé
Johan Ekmans Allé
John Tranums Allé
Kastrupgårdsvej
Kastrup Havn
Kastruplundgade
Kofoed Jensens Allé
Saltværksvej
Wilhelm Hansens Allé
Veje opkaldt efter flyvere
Veje med en gammel historie

Maglebylille

Maglebylille Byvej

Tømmerup

Nøragersmindevej

Tårnby

Corneliusmindevej
Hans Jægers Vænge
Ny Skelgårdsvej
Oliefabriksvej
Sneserevej
Pilegård Allé

Ullerup

Granathuset

Sundbyøster og Sundbyvester

Husk at vejnavne indimellem bliver ændret. Du kan se en liste på ændrede gadenavne i København.  

Vil du vide mere?

Læs mere om vejenavne i fire numre af Tårnby Kommunes Lokalhistoriske Tidsskrift, Glemmer Du, fra 2005 og fra 1998.

Bøger om steder i Tårnby Kommune

Billeder fra det gamle Kastrup
Billeder fra det gamle Kastrup
Foto: Carl Flensburg
Tekst: Gerhard Taarnby
Udgivet 1985
Pris 50 kr.
Fotografier af miljøer og mennesker i Kastrup omkring 1900.

Til Ullerup
Til Ullerup, landsbyliv og bygningsregistrant
Af Inger Kjær Jansen
Udgivet 1994
Pris 70 kr.
Landsbyen Ullerup i fortid og nutid krydret med erindringer samt bygningsregistrant over de nuværende gårde og huse i landsbyen med bygningshistorie, ejerforhold og beboere.
 

Nybyggerne på Vestamager
Nybyggerne på Vestamager
Indledende tekster og noter ved Inger Kjær Jansen
Udgivet 1997
Pris 40 kr.
Bogen gengiver blandt andet en række erindringer fortalt af pensionistcentret Pilehaven om nybyggerlivet på Vestamager fra 1930-1950'erne.
 

Saltholm
Saltholm
Forfattere: Inger Kjær Jansen, Hans Zimling og Stinne Bo Schmidt
Udgivet 1999

Pris 95 kr.
Forfatterne fortæller om øens historie, deres eget, og kunstmaleren Th. Philipsens forhold til øen.