Andre veje i Tårnby

Her opremses en del veje, som har ændret navn i 1926 i Tårnby Kommune. Hovedsageligt var ændringer for at forhindre fejl, når postvæsenet skulle levere breve.

Der var en lang række vejnavne der blev ændret i 1926. Det var hovedsageligt for at undgå vejnavne som var ens eller kunne give anledning til fejltagelser. Af offentlige veje blev Digevej omdøbt til Ved Diget og Stationsvej til Ved Stationen. I øvrigt hed Stationsvej, før Amagerbanen blev anlagt, Søndre Bygade.

Du kan læse mere om vejnavne i det lokalhistoriske blad - Glemmer Du, hvor der to numre om vejnavne.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5190
Amager Landevej hed tidligere Amagervej. Huset hedder Grænsen og ligger ganske rigtigt på grænsen til Københavns Kommune. Det blev bygget i 1903.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5190
 

Private veje med nyt navn i 1926

Gammelt vejnavn - Nyt vejnavn

Amsterdam Allé - Doorns Allé
Annas Allé - Spidslodden
Axel Meldals Allé - Ingstrup Allé
Dalsgaards Allé - Arnager Allé
E. B. Petersens Allé - Peterdals Allé
Edithsvej - Lyrens Allé
Egevang - Poppelvang
Ellevang - Rønnevang
Fannys Allé - Engmarken
Gammelgaardsvej - Bredskiftevej
Grønnehave Allé - Præstefælledvej
Gudrunsvej - Arkturus Allé
Gyvel Allé - Kristtorn Allé
Halls Allé - Cypres Allé
Havnevej - Ved Havnene
Hvidtjørns Allé - Cypres Allé
Jupiters Allé - Gemmas Allé
Lønborgvej - Uldumvej
Mellemvej (Kastrup) - Bredagervej
Mellemvej (Taarnby) - Oliefabriksvej
Merkurs Allé - Capelles Allé
Neptuns Allé - Vegas Allé
Peter Heises Allé - Brønderslev Allé
Pilevang - Klitrose Allé
Rødtjørns Allé - Thuja Allé
Skolevangsvej - Skolevænget
Strandvejen (Kastrup) - Kastrup Strandvej
Søndermarksvej - Tovegaards Allé
Ved Frederik VIIs mindestøtte - Spicas Allé

En ældre vej, kaldet Raagaardsvej, langs nordsiden af matrikelnummer 5a af Taarnby fra Englandsvej mod vest til Bredskiftevej fik det nye navn Hesbjergvej.

Helt nye veje i 1926

Endvidere godkendte sognerådet den 8. november 1926 følgende nye veje, som ikke tidligere har haft et navn:
Grindsted Allé
Knarreborgvej
Munkebjergvej
Nordstjerne Allé
Nørholm Allé
Paarupvej
Skalbjergvej
Sønderholm Allé
Villestoftevej
Vindblæs Allé
Åbyhøj Allé

Nye husnumre på vejen

Desuden fik følgende veje nye husnumre:
Grønnehave Allé
Hvidtjørnes Allé
Klitrose Allé

Her skulle grundejerne inden en måned sætte et nyt skilt op med det nye husnummer.

Vej ved Kastrup, 1905, af Aksel Martin Lassen
Vej ved Kastrup, 1905, af Aksel Martin Lassen. Det er muligvis den nuværende Kastrupvej. I horisonten ses Københavns tårne.
Maleri: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, N2
 

Vejnavne fra ejerlaug Løjtegård

Fra Geodatastyrelsens historiske kort på nettet kan det ses, på et kort over Løjtegård ejerlaug fra 1929 og frem, at flere veje har haft et andet navn.
Hjallerup Allé hed før1934 N.C. Breits Allé. Den var opkaldt efter sønnen af den tidligere ejer af jorden og af jorden omkring Amager Travbane, Fr. Breit. Den blev omtalt i indskrivningsprotokoller for Tømmerup Skole i den 10. april 1930.
Se folketælling 1930 opslag 1900-1909 for at se, hvem der bor på vejen N.C. Breits Allé.
Jerslev Allé hed før 1934 Sv. Elgaards Allé. Vejen var opkaldt efter Svend Jacob Elgaard, som overtog Løjtegård i 1924 og havde den op gennem 1950’erne. Han blev født den 3. maj 1893 i Allerslev. Elgaard var medlem af Tårnby Sogneråd fra 1949 til 1958 for det Konservative Folkeparti.
Vittrup Allé hed før 1934 Fr. Lindbergs Allé. Det er en mulighed, at vejen er opkaldt efter Lindberg, der var frøkonsulent, gartner og landmand – hans tilknytning til Tårnby er ukendt. Hans fulde navn var Frederik Carl Christian Jensen Lindberg.
Ilbro Allé hed før 1934 Mogens Bjørns Allé på stykket til højre for Præstefælledvej.
I følge kirkebogen var Jacob Mogens Bjørn en dreng, der boede på Gemmas Allé 15 matrikel 8a i 1939. Han blev født den 14. maj 1925 i Aarhus Domsogn - søn af postassistent Knud Erik Bjørn og hustru Inger Marie Kjær. De var blevet gift i 1922, og i folketællingen fra 1930 opslag 1399 stod, at de havde fået fire børn, de tre øvrige blev født i Tårnby. Det vides ikke, om det er ham, vejen var opkaldt efter. Det er dog en mulighed. Postassistent K.E. Bjørn har efter alt at dømme ikke været post på Amager.
Det er dog mere sandsynligt, at det var Breits barnebarn Mogens Bjørn født den 8. juni 1910. Han var søn af Ellen Mathea Breit og Ferdinand Vilhelm Bjørn fra Holbæk. Der var tre døtre før Mogens, som ikke fik én vej opkaldt efter sig.
Se folketælling 1930 opslag 1865-1881 for at se, hvem der boede på vejen Mogens Bjørns Allé.