Andre veje i Sundby

I en lokalavis på Amager blev denne fortegnelse over de nye gadenavn i Sundby udgivet. Det var i forbindelse med Sundbyernes inddragelse i Københavns Kommune i 1902. Du kan blandt andet bruge liste til slægtsforskning.

Andre veje i Sundby

Mange af de "nye" gadenavne har ændret navn igen - ved omlægning af vejnettet og på grund af oprettelse af nye kvarterer, der skulle have et tema for vejnavnene.
Du kan søge i fortegnelsen ved at trykke de to taster samtidigt: Ctrl f

Fredens Mølle Amagerbrogade 9
Fredens Mølle på Amagerbrogade 9 da området stadigvæk hørte til Tårnby. Kort efter blev landsbyerne Sundbyøster og Sundbyvester til en kommune - Sundbyerne - kun for at blive indlemmet i København den 1. januar 1902. Fotograferet 1895.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1808
 

Fortegnelsen

Fortegnelse over de nye gadenavne i Sundby.
De nye gadenavne har, som naturligt er, fremkaldt megen forvirring. Og man hører derfor ofte folk udtale det ønske at have en samlet oversigt over de mange nye navne, ja, der tilbydes endog en høj betaling for en sådan navnefortegnelse, når den bare kunne fås. Vi tror derfor, at der vil være mange af vore læsere kærkomment, at der i dag her i bladet meddeles en fortegnelse over de nye navne samtidig sættes de gamle gadenavne ved siden af de nye. Men glem nu ikke at gemme dette nummer af avisen til brug ved senere forefaldende lejligheder.

Nyt vejnavn - Gammelt vejnavn

Badensgade - Godthåbs Allé
Belgiensgade - Store Blichersgade
Bøhmensgade - Gartnergade
Cypernsvej - Bøge Allé
Dagøgade - Smallegade
Englandsvej - Kirkevej
Fehmersgade - Fortunvej
Finlandsgade - Bülowsvej
Frankrigsgade - Østergade
Færøgade - Fiolstræde
Grækenlandsvej - Østre Mellemvej (nord og syd)
Grønlandsgade - Lille Vestergade
Gullandsgade - Vestre Mellemvej
Hallandsgade - Fredensvej
Hannovergade - Petersgade
Hessensgade - Jacobgade
Islandsgade - Ny Vestergade
Italiensvej - Rønne Allé og Østre Mellemvej (øst og vest)
Kongovej - Ørnevej
Korfuvej - Elme Allé
Krainsgade - Store Rolighedsstræde og Lille Rolighedsstræde
Kretavej - Kastanie Allé
Kurlandsgade - Absalonsgade
Lemnosvej - Linde Allé
Liflandsgade - Georgsgade
Lisagade - Integade
Minorkagade - Dyvekestræde
Murciagade - Ryesgade
Norgesgade - Dannebrogsgade
Normandigade - Valdemarsgade
Pommernsgade - Christiansgade
Portugalsgade - Dagmarsgade
Rodosvej - Ege Allé
Samosvej - Ahorn Allé
Shetlandsgade - Willemoesstræde
Skotlandsgade - Vestergade
Spaniensgade - Frederik VII's gade
Sverrigsgade - Store Nygade
Tyrolsgade - Sankt Hansgade
Walesgade - Skolevej
Ølandsgade - Hvildtfeldtsstræde
Øselsgade - Lille Nygade

Endvidere blev nye veje oprettet

Lyneborggade - vej parallel med Fischergade
Meckelenborggade - vej parallel med Fischergade, helt til igennem til Østergade
Østerrigsgade - ny gade på matr. nr. 28a parallel med Venusgade
Serbiensvej - ny gade på Valhalls grund
Krimsvej - ny gade på matr. nr. 61a ved Øresundsvej

Andre vejenavne - ikke kun er fra Sundby

Du kan se en liste på ændrede gadenavne i København. Hovedparten af de omkring 50 vejnavne, der blev ændret i 1901, var i Sundbyøster og Sundbyvester. Det var på trods af, at Brønshøj blev indlemmet i København den 1. januar 1901. Foruden blev Emdrup og Utterslev og Valby indlemmet. Alle områderne var med tiden vokset helt sammen med København.