Crilles Tønnesen Allé

Dansk
Gårdmanden Crilles Tønnesen fra Bredegård har lagt navn til denne vej.

Chrilles Tønnesen

Crilles Tønnesen var gårdmand i Kastrup og ejede Bredegård. Han var født i 1854 og var gift med Neel. De fik i alt ni børn. Familien Tønnesen var kendt for at være Amagers mest gæstfrie familie. Det var ikke ualmindeligt, at der var 60-70 gæster ved nytårsgilderne på gården. Gæstfri var noget mange bønder stæbte efter at være.

Chrilles Tønnesen
Chrilles Tønnesen. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
 

Du kan læse mere om Chrilles Tønnesen. Også forfatteren Karla Frederiksen har beskrevet julen på Bredegård i en festlig artikel i Amager Bladet i 1936.
Crilles Tønnesen var også aktiv på andre fronter. Han havde blandt andet været medlem af sognerådet. Han levede et langt og begivenhedsrigt liv og blev over 90 år gammel. 

Kaos i vejnavne

Crilles Tønnesen Allé blev anlagt i begyndelsen af 1930erne.
Bredegård lå ved den daværende Kastrupgårdsvej og Ved Diget. Kastrupgårdsvej blev flyttet længere væk fra Kastrupgård og hedder nu Kastrupvej. Nu er en lille nyere vej opkaldt efter den tidligere Kastrupgårdsvej.

Bredegaard

Bredegård var i 1947 fredet i klasse A. Det var en smuk stråtækt firelænget gård med bindingsværk. I Tårnby Kommunes udklipsmapper omtales gården som gulkalket. Gården blev opført i 1834 af slægten Tønnesen, efter en ildebrand i Kastrup landsby, som lagde seks gårde og to huse i aske. 

Branden

Natten til den 21. juni 1949 brændte Bredegård, som dengang havde adressen Ved Diget 23. Gården var ejet af Tårnby Kommune, men var udlejet til tre familierne. Hvoraf den ene af lejerne var født på gården. Alle blev reddet ud, også noget af inventaret, men en hest døde i stalden. Da branden var slukket, var der kunne murene tilbage. Ved slukningsarbejdet kom en brandmand til skade, da han fik noget af skorstenen i hovedet. Hjelmen tog dog noget af slaget, men han måtte en tur på hospitalet.

Sådan mistede Tårnby en af de ældre gårde fra den gamle Kastrup landsby.

Grundlovens 100 års fest

Bredegården var blevet brugt i forbindelse med Grundlovsfesten den 5. juni 1949, hvor grundlovens 150 år blev fejret med optog, skuespil og meget andet.

Bredegaard
Fra den store grundlovsfest den 5. juni 1949 på Bredegård i Kastrup - 100 år efter Grundloven blev indført i Danmark.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7228