Nøragersmindevej

Dansk
Nøragersmindevej var en gammel vej, der forbandt Viberup med Kalvebo Strand.

Viberup og Kalveboderne

Nøragersmindevej hed indtil slutningen af 1920´erne Viberup Strandvej, da den forbandt Viberup landsby med stranden ved Kalveboderne.

Kålmark ved Kongelundsvejen
Kålmark ved Kongelundsvejen. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5374
 

Gården Nøragersminde blev opført i 1817 af vognmand Nørager. Han sørgede for transport af planter til den nyanlagte skov, Kongelunden.

Det oprindelige stuehus var bygget af bindingsværk, men det blev i 1870 erstattet af et nyt stuehus, som står den dag i dag.

Senere kom Tage Hansen til at eje den store gård.

Jagt på Vestamager
Jagt på Vestamager. Tage Hansen ses til venstre. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4920
 

Kulturzonen

I 1971 købte Tårnby Kommune gården Nøragersminde, og her blev der i 1973 indrettet et kommunalt aktivitetscenter, som lever i bedste velgående i dag og hedder Kulturzonen.

Kulturzonen