Oliefabriksvej

Dansk
Læs om Oliefabriksvej historie.

Fabrikker og frugtplantage

Vejen skiftede navn i 1926 fra Mellemvejen til Oliefabriksvej. Navnets oprindelse skyldes sandsynligvis, at der på Oliefabriksvej 213 lå en fiskemelsfabrik. Den blev den anlagt fra ca. 1916. Grunden havde matrikel 15b. Den blev i 1947 erstattet af farve- og lakfirmaet CEFA. Her har siden 1987 boligbebyggelsen Hold Kærsager ligget.

Der lå yderligere en anden fiskemels- og fiskeoliefabrik på matrikel 15 e af Tømmerup. Den fabrik havde adressen Oliefabriksvej 215. Den lå der fra 1939 til ca. 1950. 

Mellemvej

Oliefabriksvej hed tidligere Tårnby Mellemvej - og skiftede navne da der på Amager var hele tre mellemveje. Kun Røde Mellemvej er tilbage.

Vesterled
Aage Suhrs frugtplantage - kaldet Vesterled - lå på Oliefabriksvej 71. Her er nu børnehave. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4296