Wilhelm Hansens Allé

Dansk
Læs historien om Wilhelm Hansens Allé, som ligger lige på grænsen til København. Vejen ligger ud til Kastrupvej.

Vejens navn
Lige på grænsen mellem Tårnby og Sundbyøster ligger vejen Wilhelm Hansens Allé. I arkivet er der et brev til Tårnby Sogneråd fra 15. august 1933, der forklarede hvordan og hvorfor, vejen her fik sit navn.

Wilhelm Hansen
Men hvem var egentlig denne mand Wilhelm Hansen? Han var ikke bysbarn fra Kastrup. Han var forsikringsmand og en meget fremsynet én, som gjorde det muligt for "de brede lag" i befolkningen at tegne en livsforsikring. I hans selskab A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt tog han initiativ til at bygge huse til almindelige mennesker.

Netop her på grænsen til byen blev der derfor bygget en haveby i en dansk nyfortolkning. Havebyen var et modstykke til det alt for det tætbyggede, usunde etagebyggeri, der var opstået under industrialiseringen i København og andre storbyer. 
Nu hedder området Fortgårdens Grundejerforening.

Fortgården på Kastrupvej

Fortgaard var en stor gård – der dengang lå den på Kastrupvej 200-202. Gården blev nedrevet i 1933. Tidligere var den ejet af Dirk Peter Dirksen, som var den første biografejer i Kastrup. Fotografiet er fra 1918.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4121
 

Jorden og gården før
Tidligere hørte området omkring Wilhelm Hansens Allé til Sundbyøster, men overgik i 1889 til Tårnby. Ellers ville området i dag hører til Københavns Kommune. Før udstykningen var det matrikelnummer 1l, og gården blev kaldt Fortgaard. Gården havde to stuehuse, hvor det ene havde stråtag og det andet tegl tag – begge grundmuret.

Ejerne var i 1889 Ane Hedegaard og Peter Jacobsen Dirksen. Det står i forsikringspapirerne. Ane Hedegaard var en 10 år ældre søster til Peters kone, Emma. Ane og Emmas mor hed også Ane, men hun døde allerede i 1888. Familien Hedegaard har i øvrigt lagt navn til vejen Hedegaardsvej på grænsen mellem Tårnby og København S. Wilhelm Hansens Allé ligger på den modsatte side af Kastrupvej end den noget større Hedegaardsvej.

Fortgaard lå ved Kastrupvej omtrent hvor den skærer med Backersvej – på grænsen til Københavns Kommune. 

Peter Jacob Dirksen og Emma Dirksen blev gift den 12. januar 1888. Desuden boede Chresten Olsen Hedegaard også på gården, hvor han var aftægtsnydende. Han var far til Emma Hedegaard, det kan ses i folketællingen fra 1880. I øvrigt kom Chresten Olsen Hedegaards forældre ikke fra Amager. Hans far, Ole Hedegaard, kom fra Ringkøbing amt og hans mor, Karen Hansen, kom fra Bornholms amt. Alligevel bliver han jordbruger i Sundbyøster.