Glemmer Du 2022

GLEMMER DU er Tårnby Stads- og Lokalarkivs tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2022.

Nr. 1, 2022
Kastrupgård - en lokalhistorisk guide
Et besøg på Kastrupgård kan fortælle en god del af historien om Tårnby Kommune efter 1750. Særligt for Kastrup med den begyndende industrialisering som et af de første områder i Danmark. Det er også historien om enevælden, privilegier til de få og en ulige verdenshandel, hvor slaver i Vestindien producerede sukker.
Det industrielle begyndte, da Jacob Fortling byggede Kastrup Værk med sine mange virksomheder. Han opførte samtidigt Kastrupgård.
Du kan læse om nedslag i kulturhistorien om det forandrede og særlige ved Kastrupgård. Glemmer Du handler om, hvordan vejen blev ændret, gårdrækken brudt og om portens og hovedbygningens detaljer. 
Foruden får du beskrevet nogle af Tårnby Kommunes udstillingsgenstande, der er deponeret i hovedbygningen: Sirupskrukken fra sukkerproduktionen i Vestindien, Fortlings fajance og busten af kong Frederik V samt samlingen af Theodor Philipsens værker.
 

Nr. 2, 2022
Kastrupfans - Kong Flip og de andre fra storhedstiden
I 1975 bragede den tætte nabo til Københavns Lufthavn – Kastrup Boldklub – gennem lydmuren i sådan en mere fodboldmæssig forstand. Klubben rykkede op i den bedste række i den danske 1. Division samt kvalificerede sig til kvartfinalen i pokalturneringen, hvor man først røg ud i semifinalen året efter. Inden da havde klubben fristet en mere anonym tilværelse i en enkelt sæson i 2. Division samt mange år i 3. Division.
Holdet var bygget op omkring en hel masse lokale drenge, der lige pludselig mængede sig mellem landets allerbedste fodboldspillere. Igennem flere år blev holdet tildelt et ry som et hårdt arbejdende kollektiv uden de helt store stjernenavne. Et fodboldhold, der på mange måder blev synonym med hele lokalsamfundet i Kastrup, Tårnby og på Vestamager.
Tilføjelse: Carsten Lange boede i Prinsessgade 3B - minimum fra 1979 til 1981. Han fortalte sin nabo historien om pæonerne: For Carsten var pointen ikke kun, at pæoner er bonderoser, men at de vokser bedst på en mødding.
Han var stolt over at være Christianshavns yngste dranker, som han kaldte sig selv, men sagde også at det var sjældent, at han drak meget. Han spillede ofte fuld - bare han havde fået en enkelt øl. Han var et godt, følsomt gemyt, der gemte sig bag en facade. Til en fodboldkamp havde han gerne fire øl med, men havde ikke drukket før.
Carsten Lange kunne godt lide at besøge Tårnby Kommunebiblioteker i 1980erne og gå råbende og trallende gennem de stille biblioteksrum, hvorefter personalet nogle gange måtte smide ham ud.
Rettelse til side 20 billedtekst: Billedet skal dateres til 1979-1980.

Glemmer Du nr. 3, 2022

Nr. 3, 2022
Ullerup - Pigeliv efter krigen
Inge Lindgreen Poulsen har skrevet sine erindringer om, hvordan det var at være pige efter Anden Verdenskrig. Hun har afleveret beretningen til arkivet, så vi alle kan få indblik i børnelivet i Ullerup. Det bliver også til historien om landbrugets og gartneriernes store forandring, da maskinerne kom til og forandrede mange arbejdsprocesser.
Alle fotos stammer fra arkivets samling, derfor er mange af billederne fra hele Ullerup - og ikke kun af familien.

Nr. 4, 2022
Dagbogen fra 1944 - Tekla og Robert Jensen fra Kastrup
Da Robert Jensen blev taget af tyskerne i 1943, blev Tekla Jensen græsenke. Hun stod nu alene tilbage med ansvaret for at få livet for familien til at fortsætte, selvom ingenting var som før. Da følelserne blev for mange, skrev hun dem ned i en dagbog. Det er en af få samtidige danske beretninger om, hvordan det var at være den tilbageblevne med en ægtefælle i en kz-lejr.
Tekla levede med uvisheden om sin mands skæbne og med svære økonomiske vilkår, når den ene indkomst forsvandt samtidigt med krigens forhøjede priser. 

Glemmer Du nr. 5, 2022

 

Nr. 5, 2022
Fædres Gave - En gård på Tømmerupvej
I mange gårdnavne i Tårnby Kommune ligger der en hæder, der tilfalder én eller flere personer. Det er ikke altid til at finde ud af, hvem der egentlig er tale om. I 1897 køber Trein Corneliussen og Peter Jensen matrikel 1b af Skelgårde – kaldet Fædres Gave. I dette Glemmer Du kan du læse om nogle af ejerne af gården - foruden nogle historier om slægten på Inger Hansens Minde og Tømmerupgård. Arkivet har modtaget en række breve, skøder, testamenter og andet, som danner baggrunden for historien.

Numre af Glemmer Du, der endnu ikke er udkommet eller skrevet.

Nr. 6, 2022